ตลท.ปลด NP หุ้น NMG หลังแจงกรณีอดีตผู้บริหารถูกกล่าวโทษตกแต่งบัญชีรายได้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลดเครื่องหมาย NP พร้อมขึ้น NR หลังบริษัทฯ ชี้แจงกรณีก.ล.ต.กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร กรรมการ ตกแต่งบัญชีรายได้ ด้าน “ณัฐวรา แสงวารินทร์” ยื่นลาออกตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย พร้อมสู้คดี ยันไม่กระทบฐานะการเงิน ผลดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR หุ้นของบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) ในรอบบ่ายวันที่ 10 ม.ค. 2565 หลังจากบริษัทชี้แจงกรณีก.ล.ต. กล่าวโทษ ผู้บริหาร อดีตกรรมการ และอดีตผู้บริหารจากการทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้ของบริษัทฯ รวม 4 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรณีการทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้ของบริษัทฯ ในช่วงปี 2558 ถึงปี 2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.เมื่อวันที่ 7 ม.ค.2565

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป (NMG) ชี้แจว่า อดีตกรรมการและอดีตผู้บริหาร 3 รายจาก 4 ราย ได้สิ้นสภาพการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ ไปแล้ว และบริษัทฯ ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจาก ก.ล.ต. เกี่ยวกับการถูกกล่าวโทษข้างต้นซึ่งมีผลให้ผู้ถูกกล่าวโทษเข้าข่ายมีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจในการเป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ

ทั้งนี้้ สำหรับ น.ส.ณัฐวรา แสงวารินทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย ได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่าพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนต่อไป

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี น.ส.ณัฐวรา แสงวารินทร์จึงขอลาออกจากตำแหน่งดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค.2565 เป็นต้นไป

บริษัท ชี้แจงว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งการดำเนินการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ และบริษัทฯ ได้ติดตามดูแลเรื่องการทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้ของบริษัทฯอย่างเคร่งครัดและเข้มงวดมาโดยตลอด
 
 
 
อ่านข่าว

ก.ล.ต.กล่าวโทษผู้บริหาร–อดีตกก. NMG รวม 4 ราย ทุจริตตกแต่งบัญชีรายได้