ITEL คว้างานติดตั้งโครงข่าย Fiber Optic พื้นที่ภาคใต้มูลค่า 107 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม” ได้รับคัดเลือกติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง พื้นที่ภาคใต้ มูลค่าไม่เกิน 107 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เทเลคอม (ITEL) เปิดว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ติดตั้งโครงข่ายใยแก้วนำแสง ในพื้นที่ภาคใต้(โครงการ Fiber Optic Network Expansion) ของผู้ให้บริการรายหนึ่ง สำหรับปี 2565 เป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 107 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาดำเนินงานเป็นเวลา 1 ปี