หุ้น AIT ดีเดย์เทรดพาร์ใหม่ 1 บาท มีผล 4 ม.ค.65

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งหุ้น AIT เริ่มซื้อขายตามราคาพาร์ใหม่หุ้นละ 1 บาท จาก 5 บาท มีผล 4 ม.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า หุ้นของบริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (AIT) จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) จากเดิม 5.00 บาทต่อหุ้น เป็น 1.00 บาทต่อหุ้น มีผลวันที่ 4 ม.ค.2565