ตลาดฯ สนับสนุนชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจรักษาผู้ป่วยรพ.เวชศาสตร์เขตร้อน

ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินแก่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน 250,000 บาท เพื่อสนับสนุนชุดอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจ PAPR รักษาผู้ป่วย COVID-19 โดยมี อ.ดร. นพ. สัณฑ์ ม่วงน้อยเจริญ รองผู้อำนวยการ และ รัตนาภรณ์ แซ่ลิ้ม หัวหน้างานผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19