OR ทุ่มไม่เกิน 480 ลบ. ซื้อหุ้นชานมไข่มุก KAMU สัดส่วน 25%

HoonSmart.com>> บอร์ด “ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก” ส่ง “มอดูลัส เวนเจอร์” บริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น “คามุ คามุ” ชานมไข่มุกสัญชาติไทยสัดส่วน 25% จากผู้ถือหุ้นเดิม มูลค่าไม่เกิน 480 ล้านบาท เสริมสร้างศักยภาพกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.2564 อนุมัติให้บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด (Modulus) บริษัทย่อยของ OR เข้าลงทุนโดยการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท คามุ คามุ จำกัด (KAMU) ในวงเงินไม่เกิน 480 ล้านบาท โดยภายหลังการเข้าลงทุนดังกล่าวจะทำให้ Modulus มีสัดส่วนการถือหุ้น 25% และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KAMU มีสัดส่วนการถือหุ้น 75% ใน KAMU โดย KAMU เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเครื่องดื่มชา และเครื่องดื่มอื่นๆ ภายใต้แบรนด์คามุทีการลงทุนครั้งนี้

สำหรับครั้งนี้วัตถุประสงค์ เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มของ OR โดยเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ให้กับผู้บริโภค รวมทั้งสร้างโอกาสในการเติบโตร่วมกันทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ Modulus จะเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น กับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ KAMU ต่อไป