ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับ ANAN-W1 เทรด 28 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับวอร์แรนต์ ANAN-W1 เริ่มซื้อขาย 28 ธ.ค.65

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เพิ่มหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN-W1) จำนวน 833,249,997 หน่วย เริ่มซื้อขายวันที่ 28 ธ.ค.2564

ANAN-W1 มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ (15 ธันวาคม 2564) อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 1.65 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 14 มิ.ย. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 14 ธ.ค. 2566

ด้านหุ้น ANAN ปิดตลาด 24 ธ.ค.2564 อยู่ที่ 1.60 บาท เพิ่มขึ้น 0.01 บาท หรือ +0.63% มูลค่าการซื้อขาย 13.63 ล้านบาท