ตลาดไฟเขียว WFX ซื้อขาย 23 ธ.ค.นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ไฟเขียว  เวิลด์เฟล็กซ์ (WFX) ผู้ผลิต-จำหน่ายเส้นด้ายยางยืดซื้อขาย 23 ธ.ค. นี้ มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,342.24 ล้านบาท 

แมนพงศ์ เสนาณรงค์

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ ่บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ เข้าจดทะเบียน เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดแฟชั่น ชื่อย่อ “WFX” ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564

สำหรับ WFX ประกอบธุรกิจผลิตเส้นด้ายยางยืด 2 ประเภท ได้แก่ เส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบแป้ง และเส้นด้ายยางยืดชนิดเคลือบซิลิโคน โดยจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าของบริษัทฯ ทั้งหมดจำนวน 7 ตราสินค้า ได้แก่

WORLD FLEX, THAITEX, QUALIFLEX, LT RUBBER, CHANGTHAI, PEGASUS (Blue), PEGASUS (China) กำลังการผลิตจริงของเส้นด้ายยางยืดทุกขนาดรวมกันประมาณ 36,000 ตันต่อปี ภายใต้แนวคิด “A Manufacturer of High Quality Natural Rubber Thread” ซึ่งบริษัทมีความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาดโลก จากการที่ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตน้ำยางข้นอันดับ 1 ของโลก และมีน้ำยางคุณภาพดีและมีปริมาณเพียงพออย่างสม่ำเสมอ

WFX มีทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลัง IPO 464.20 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิมจำนวน 322.20 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 142 ล้านหุ้น  เสนอขาย IPO  9-17 ธันวาคม 2564  หุ้นละ 7.20 บาท มูลค่าระดมทุน 1,022.40 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,342.24 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที  เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายชวลิต ติยาเดชาชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ กล่าวว่า  ประสบการณ์ดำเนินธุรกิจมากกว่า 30 ปี  ของ WFX มีความมุ่งมั่น เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเส้นด้ายยางยืดชั้นนำของโลก  มีคุณภาพระดับสากลรองรับความต้องการของลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรม และให้บริการที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด

บริษัทฯ มีแผนเพิ่มขีดความสามารถ ด้วยโครงการลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืดมูลค่าการลงทุน 740 ล้านบาท เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งของบริษัทฯ จากปีละ 47,160 ตัน เป็น 61,000 ตันในปี 2566 นอกจากนี้ WFX ยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญในกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

WFX มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป (TRUBB) ถือหุ้น 66.35%

นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ