JMT ร่วมทุนลูก KBANK รุกธุรกิจ AMC-ตามหนี้

HoonSmart.com>>”เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส”เปิดข่าวดี ร่วมทุนบริษัทลูกของธนาคารกสิกรไทย สัดส่วนน้อยกว่า 50% และมากกว่า 50% ตามลำดับ ตั้งบริษัททำธุรกิจให้บริการงานติดตามหนี้ และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ คาดแล้วเสร็จไตรมาสแรกปี2565

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส (JMT) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 2564 มีมติอนุมัติในหลักการการเข้าร่วมลงทุนกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของธนาคารกสิกรไทย (KBANK) โดยผ่านบริษัทลูกของ KBANK ซึ่งจะมีการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อประกอบธุรกิจ 2 ประเภท ได้แก่ ธุรกิจให้บริการงานติดตามหนี้ (Debt CollectionBusiness) และธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (Asset Management Business-AMC) โดยเจเอ็มทีถือหุ้นน้อยกว่า 50% และบริษัทลูกของ KBANK ถือหุ้นมากกว่า 50% คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนทั้ง 2 บริษัทแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรกของปี 2565