“จิรายุส จึงธนสมบูรณ์” แปลงวอร์แรนต์ขยับถือหุ้น NER แตะ 5.2325%

HoonSmart.com>> “จิรายุส จึงธนสมบูรณ์” ใช้สิทธิแปลงสภาพวอร์แรนต์ NER ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.2325%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาย จิรายุส จึงธนสมบูรณ์ ได้มาหุ้น บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) จากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ (วอร์แรนต์) เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2564 จำนวน 12,277,300 หุ้น หรือคิดเป็น 0.3794% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.2325% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากเดิมถือ 4.8531%

หุ้น NER ปิดตลาด 20 ธ.ค.2564 ที่ราคา 6.95 บาท ลดลง 0.10 บาท หรือ -1.42% มูลค่าการซื้อขาย 74.43 ล้านบาท