ตลท.ย้ายหุ้น BEYOND เข้ากลุ่มบริการ-หมวดธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ย้ายหุ้น BEYOND เข้ากลุ่มบริการ-หมวดธุรกิจท่องเที่ยวและสันทนาการ มีผล 28 ธ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งปรับย้ายหลักทรัพย์ของบริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ (BEYOND) จากกลุ่มอุตสาหกรรมเดิม ทรัพยากรและหมวดธุรกิจเดิม พลังงานและสาธารณูปโภค เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใหม่ บริการและหมวดธุรกิจใหม่ การท่องเที่ยวและสันทนาการ มีผลวันที่ 28 ธ.ค. 2564