NER ปัดข่าวสร้างเหมืองขุด Crypto

HoonSmart.com>> “นอร์ทอีส รับเบอร์” แจงข่าวสร้างเหมืองขุด Crypto ยันไม่มีส่วนในการดำเนินการ

นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER) ชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้สอบถามมายังบริษัทฯ และให้ชี้แจงประเด็นเกี่ยวกับข้อมูลในสื่ออิเล็คทรอนิคส์บางฉบับ ลงวันที่ 20 ธ.ค.2564 เกี่ยวกับการสร้างเหมืองขุด Crypto ของบริษัทฯ นั้น ขณะนี้บริษัทฯ ไม่มีส่วนในการดำเนินการตามรายละเอียดของข่าวดังกล่าวแต่อย่างใด