SELIC ปรับโครงสร้างองค์กร

SELIC ปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ แต่งตั้ง “ยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์” นั่งซีอีโอ มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565 วางนโยบายขับเคลื่อนธุรกิจเน้นการเติบโตยั่งยืน  ผลักดันนวัตกรรม และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตอบรับการเข้าสู่ทำเนียบหุ้นยั่งยืน

เอก สุวัฒนพิมพ์

นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ ( SELIC)  เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้ปรับองค์กรระดับผู้นำ ให้เข้ากับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง ทั้งด้านเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตนเองยัง ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหาร  กำหนดทิศทางของกลุ่มบริษัท

นอกจากนี้บริษัท ฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ซีอีโอ) เป็นผู้นำนอกครอบครัว และเป็นผู้หญิงคนแรก

“เป้าหมายสำคัญการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อสร้างการเติบโต และความสำเร็จให้กับบริษัท ท่ามกลางภาวะความไม่แน่นอนในปัจจุบัน  ซึ่งเราเชื่อว่า คุณยุวดี มีความสามารถในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายและทิศทางที่กำหนดไว้ได้ จากที่ได้ร่วมงานกันมาในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นภาพความเป็นมืออาชีพ (professionalism) เปิดกว้างผู้มีความสามารถ ” นายเอก กล่าว

นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ กล่าวว่า  การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ เพื่อรองรับเป้าหมายที่ชัดเจน เน้นการเติบโตและความสามารถในการรักษากำไรอย่างยั่งยืนและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

” ภารกิจหลักคือการขับเคลื่อนองค์กรตามทิศทางและเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ และดำเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย เน้นการสร้างทีมและบุคลากร การผลักดันนวัตกรรมและการออกผลิตภัณฑ์รักษ์โลกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดด้าน “ประสิทธิภาพ (efficiency)” การส่งเสริมและวางนโยบายด้าน ESG เข้าสู่กระบวนการทำงาน ทั้งนี้เพื่อผลลัพท์สุดท้ายคือการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับบริษัท เป็นทั้งการจัดการให้ได้ซึ่งความสำเร็จ และ การจัดการด้วยธรรมาภิบาลที่ดี เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” นางสาวยุวดีกล่าว

ปัจจุบัน ซีลิค เป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยีกาวอุตสาหกรรม ทั้งในและต่างประเทศ โดยมีทีมงานที่มากด้วยประสบการณ์และมีความรู้เฉพาะด้าน รวมทั้งทีมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาช่วยพัฒนานวัตกรรมกาว ที่ตอบโจทย์การใช้งานสำหรับลูกค้า และสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก ส่งผลให้บริษัทขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมกาวมาแล้วกว่า 40 ปี