กสิกรไทยคว้าแชมป์แบรนด์ทรงพลังที่สุดในหมวดธนาคาร ต่อเนื่องปีที่ 2   

จิตราวิณี วรรณกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เป็นผู้แทนธนาคารฯ รับมอบรางวัล The Most Powerful Bands of Thailand แบรนด์ที่ทรงพลังที่สุดในหมวดธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานผู้มอบรางวัล โดยภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศผลในงาน The Most Powerful Brands of Thailand สุดยอดแบรนด์ทรงพลัง ครั้งที่ 5 ณ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย