กรุงศรี-MUFG ช่วยลูกค้าขยายโอกาส เดินหน้าจับคู่ธุรกิจระหว่างประเทศออนไลน์ 

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ร่วมมือกับมิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) จัด Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2021 จับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างประเทศในรูปแบบออนไลน์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เสริมศักยภาพลูกค้าธุรกิจ 

นายพรสนอง ตู้จินดา ประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  กล่าวว่า “ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ กรุงศรีและ MUFG ได้สานต่อการจัด Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2021 ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสนับสนุนการเติบโตและเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของอุตสาหกรรมอาหารและรีเทลในการเข้าร่วมเจรจา ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเจรจาจับคู่ธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น ”

นายโยชิยูกิ โฮริโอะ ประธานกลุ่มธุรกิจธนกิจพาณิชย์เกี่ยวกับญี่ปุ่น (JPC/MNC Banking) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวเสริมว่า “งาน Krungsri-MUFG Virtual Business Matching Fair 2021 ในปีนี้ มีผู้ประกอบการและมีผู้ซื้อผู้ขายสินค้าจากกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและรีเทลจากประเทศไทย ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศอาเซียน เข้าร่วมงานในรูปแบบ Virtual Conference เป็นจำนวนมากกว่า 80 บริษัท

โดยงานจับคู่เจรจาธุรกิจนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Krungsri Business Empowerment ที่เน้นการให้บริการข้อมูลเชิงลึกผ่านกิจกรรมสัมมนาและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ นอกเหนือไปจากบริการและผลิตภัณฑ์ทางการเงิน โดยกรุงศรีมีความตั้งใจในการช่วยสร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจและสร้างการเติบโตให้กับลูกค้าธุรกิจของกรุงศรีอย่างต่อเนื่อง”