TWZ ร่วมมือ SOLAR พัฒนาสถานีชาร์จรถ EV จากโซลาร์เซล เจ้าแรกในไทย

HoonSmart.com>>สกายเวลล์ ไทยแลนด์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท โซลาร์ตรอน จัดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า  รวมถึงพัฒนาก่อสร้างและลงทุนในสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท สกายเวลล์ ไทยแลนด์ ประเทศไทย จำกัด (“SKY-TH”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น  (“TWZ”) เพื่อประกอบธุรกิจค้าส่ง และการตลาด ยานยนต์ไฟฟ้า (Electic Vehicles: EVs) ที่ผลิตโดย บริษัท แอดวานซ์ โมบิลิตี จำกัด ให้กับ SKYWELL มีความเชี่ยวชาญในการขายและบริการรถไฟฟ้า EV ให้กับ บริษัทและองค์กรณ์ต่างๆ นั้น

บริษัทฯ ได้เจรจาและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท โซลาร์ตรอน (“SOLAR”) โดย ทั้งสองฝ่ายมีเจตนาร่วมกันจัดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า รวมถึงพิจารณารูปแบบการจัดตั้งบริษัทใหม่ที่จะมาร่วมทุนกัน ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาก่อสร้างและลงทุนในสถานีชาร์จรถไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นเจ้าแรกในประเทศไทย โดยสัดส่วนการ ถือหุ้นจะตกลงกันในภายหลัง โดยที่ SOLAR ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นฝ่ายที่จะนำเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มาติดตั้งไว้บนสถานีชาร์จ รวมทั้งร่วมกันพัฒนาติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ให้กับกลุ่มตลาดรถไฟฟ้า EV โดยเฉพาะจะสนับสนุนรถไฟฟ้า EV ที่จำหน่ายโดย SKY-TH เพื่อให้สถานีชาร์จดังกล่าวมีฐานลูกค้าในเบื้องต้น