KKP ควง เจนเนอราลี่ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 90/5 โฉมใหม่

HoonSmart.com>>‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร’ จับมือ ‘เจนเนอราลี่’ ออกประกันชีวิต 90/5 โฉมใหม่ “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” วางแผนมรดกพ่วงความคุ้มครองโรคร้ายแรง ตรวจเจอ จ่าย 3 เท่า สร้างหลักประกันความมั่นคง พร้อมส่งต่อความมั่งคั่ง

นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ กล่าวว่า เจนเนอราลี่ได้ร่วมมือกับธนาคารเกียรตินาคินภัทร(KKP) เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับประกันชีวิตแบบตลอดชีพ มีจุดเด่นที่ความคุ้มค่าในหนึ่งกรมธรรม์ คุ้มครองยาว แต่ชำระเบี้ยในระยะสั้นเพียง 5 ปี ให้ความคุ้มครองทั้งกรณีเสียชีวิตหรืออยู่ครบกำหนดสัญญาถึงอายุ 90 ปี ด้วยผลตอบแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย คุ้มครองเพิ่ม กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับอีก 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตลอดสัญญา คุ้มครองการชำระเบี้ยฟรี ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก

กรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการเจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก่อนอายุ 60 ปี (WP) คุ้มครองโรคร้ายแรงสามเท่า กรณีตรวจพบ 32 โรคร้ายแรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์รับความคุ้มครอง 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตหลัก โดยให้ความคุ้มครองผู้เอาประกันภัยสูงสุดถึงอายุ 80 ปี

ด้านนายฟิลิป เชียง ชอง แทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ KKP กล่าวว่า กรมธรรม์ประกันชีวิต “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” ถูกออกแบบให้ตอบโจทย์สำคัญของชีวิตทั้ง Wealth Creation และ Health Protection ซึ่งข้อดีของการทำแผนประกันนี้หากผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์จากสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรงแล้ว กรมธรรม์หลักจะยังคงคุ้มครองชีวิตอย่างต่อเนื่องไปตลอดสัญญา ดังนั้นลูกค้าจึงอุ่นใจและมั่นใจได้ว่าการส่งต่อมรดกให้กับลูกหลานจะเป็นไปตามแผน และไม่ถูกกระทบโดยเหตุไม่คาดคิดในทุกกรณี เรียกได้ว่าเป็นแผนความคุ้มครองแบบ Total Solution ที่น่าจะตอบโจทย์วิถีชีวิตของลูกค้าในปัจจุบันที่มองหาผลิตภัณฑ์ที่ให้หลักประกันอย่างรอบด้าน

สำหรับลูกค้าที่สนใจแผนประกันชีวิต “KKPGEN Infinite Wealth 90/5 CI Care Plus” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารเกียรตินาคินภัทรทุกสาขา หรือโทร. 02 165 5555 ดาวน์โหลดโบรชัวร์ผลิตภัณฑ์ที่ https://link.kkpfg.com/WPqUk