SISB เดินหน้าขยายโรงเรียนสาขาตามแผน

HoonSmart.com>>SISB ตั้งเป้า 5 ปี จำนวนนักเรียนแตะ 4,000 คน เดินหน้าขยายโรงเรียนสาขาตามแผน

คุณยิว ฮอค โคว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณสุนันทา ลีลาเเสงสาย ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี บริษัท เอสไอเอสบี (SISB) ระบุว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมาย 5 ปี จำนวนนักเรียนรวมเติบโตในระดับ 4,000 คน รวมทั้งเดินหน้าขยายโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 5 “โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ นนทบุรี”
และอยู่ระหว่างการศึกษาโครงการ The Halving Project (Project H) ซึ่งจะเป็นโรงเรียนนานาชาติแห่งที่ 6 ภายใต้กลุ่ม SISB โดยโรงเรียนนานาชาติที่มีแผนจะเปิดใหม่ทั้งสองแห่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการรองรับจำนวนนักเรียนใหม่ที่เพิ่มขึ้น และช่วยสนับสนุนการเติบโตในอนาคต