สมาคมกุ้งไทยคาดปีนี้ไทยผลิตกุ้งได้ 2.8 แสนตันเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี63

HoonSmart.com>>สมาคมกุ้งไทยคาดปี 2564 ไทยผลิตกุ้งได้ 2.8 แสนตัน ระบุ 7 แนวทาง หนทางความอยู่รอดของอุตสาหกรรมกุ้งไทยอย่างยั่งยืน

ดร.สมศักดิ์ ปณีตัธยาศัย นายกสมาคมกุ้งไทย เปิดเผยว่า ผลผลิตกุ้งเลี้ยงปี 2564 โดยรวมอยู่ที่ 280,000 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับปี 2563 ที่ 270,000 ตัน คาดปี 2565 ผลิตได้ 300,000 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 4% แม้ประสบปัญหาตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน และค่าขนส่งปรับราคาขึ้น

นายบรรจง นิสภวาณิชย์ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และผู้ทรงคุณวุฒิ-ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะกรรมการนโยบายประมงแห่งชาติ กล่าวว่าการเลี้ยงกุ้งของไทยในปีนี้ เกษตรกรทุกพื้นที่เผชิญหน้ากับปัญหาโรคระบาด ทั้งอาการขี้ขาว ตัวแดงดวงขาว และโรคตายด่วน ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเลี้ยงและเป็นต้นทุนแฝงกับเกษตรกร ส่งผลอันดับการผลิตกุ้งตกไปอยู่ที่อันดับ 6 หรือ 7 ผลจากไม่มีการวางแผนในการนำสินค้ากุ้งไปสร้างตลาดในต่างประเทศอย่างจริงจัง ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง บริษัทอาหาร ปัจจัยการผลิต ผู้ส่งออก และภาครัฐ ต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ไทยเป็นผู้ผลิตอันดับต้นๆ ของโลกอีกครั้ง

นายเอกพจน์ ยอดพินิจ อุปนายกสมาคมกุ้งไทย กล่าวถึง “7 แนวทาง – 1 ความร่วมมือ-รัฐปรับบทบาท” เพื่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรมกุ้ง ว่า 1) ต้องกำหนดเป้าหมายการผลิตกุ้งในประเทศที่ชัดเจน 2) มีรูปแบบแนวทางการเลี้ยงที่เหมาะสมกับเกษตรกรทุกกลุ่ม 3) ปัญหาโรคระบาดได้รับการแก้ไขป้องกันได้เบ็ดเสร็จ 4) เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน-ภาครัฐและสถาบันการเงิน สนับสนุนดอกเบี้ยพิเศษสำหรับเกษตรกร และโมเดลการเลี้ยงที่ตอบโจทย์สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน 5) สร้างช่องทางการขายและความได้เปรียบในการแข่งขันและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมถึงการเจรจา FTA 6)สร้างระบบมาตรฐานการผลิตตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรม และ7) นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ส่วน 1 ความร่วมมือนั้นเกษตรกรต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ด้านการเลี้ยง สิ่งแวดล้อมและอื่นๆ มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้น และที่สำคัญภาครัฐต้องเปลี่ยน/ปรับบทบาท (Transform) จากการสนับสนุนและบริการ มาร่วมกันพัฒนาและฟื้นฟูอุตสาหกรรมอย่างจริงจังมากขึ้น