ด่วน!! รมว.คลัง “ถอนใบอนุญาต เดอะ วัน ประกันภัย”

HoonSmart.com>>รมว.คลังสั่งปิด ”เดอะ วัน ประกันภัย” ตั้งแต่ 13 ธ.ค.64 ขาดสภาพคล่องอย่างหนัก เงินกองทุนเหลือเพียง 162 ล้านบาท มีสินไหมค้างจ่ายกว่า 2,000 ล้านบาท ย้ำระบบประกันยังแข็งแกร่ง สั่ง 21 บริษัทประกันดูแลผู้เอาประกันภัย ส่วน ”สินมั่นคง-ไทยประกันภัย” ที่ยื่นขอผ่อนผัน การแก้ปัญหาเงินกองทุนคืบหน้าต่อเนื่อง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป หลังจากก่อนหน้านี้ คปภ.ได้มีคำสั่งให้ เดอะวัน ฯ หยุดรับประกันภัยชั่วคราว และให้แก้ไขฐานะเงินกองทุนให้ได้ตามกำหนด แต่ปรากฏว่า เดอะวัน ไม่สามารถแก้ไขได้

และในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เดอะ วัน ประกันภัย เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.64 ได้มีมติไม่เพิ่มทุน และไม่สามารถหาแหล่งเงินทุนมาเสริมสภาพคล่องได้ ขณะเดียวกันบริษัทมีเงินกองทุนเหลือเพียง 162 ล้านบาท แต่มีค่าสินไหมค้างจ่ายกว่า 2,000 ล้านบาท และบริษัทยังปิดทำการโดยไม่มีเหตุผลและไม่ได้ขออนุญาตจากนายทะเบียน อาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน จึงเห็นว่าบริษัทไม่มีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป แต่หากบริษัทไม่เห็นด้วยกับคำสั่ง สามารถร้องคัดค้านต่อศาลปกครองกลาง ได้ภายใน 90 วัน

“การเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทในครั้งนี้ เป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัท เดอะ วัน ประกันภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงินหรือสภาพคล่องของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือธุรกิจประกันภัยในภาพรวม และสำนักงาน คปภ. ได้เตรียมมาตรการที่จะช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย เพื่อรองรับมิให้ผู้เอาประกันภัยได้รับผลกระทบไว้แล้ว” ดร.สุทธิพลกล่าว

โดยผู้เอาประกันภัยที่ได้รับความเสียหาย สามารถยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน โดยมีกองทุนประกันวินาศภัย (ในฐานะผู้ชำระบัญชี) เป็นผู้ดูแลค่าสินไหม รวมถึงขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ หรือให้นำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัย จำนวน 13 บริษัท บริษัทประกันชีวิต จำนวน 8 บริษัท ที่เข้าร่วมโครงการ โดย คปภ.ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ที่สำนักงาน คปภ.ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด ทั่วประเทศ

ดร.สุทธิพล ย้ำว่า จากผลการทดสอบภาวะวิกฤติล่าสุด ความเสียหายจากการรับประกันเจอจ่ายจบ ยังจำกัดอยู่เฉพาะบางบริษัท และยังไม่พบความเสียหายในเชิงระบบต่ออุตสาหกรรมประกันภัยและเศรษฐกิจไทย ส่วนบริษัทที่เข้าร่วมมาตรการผ่อนผันอีก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย(SMK) และบริษัทไทยประกันภัย การแก้ปัญหาการเงินคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ SMK อยู่ระหว่างขั้นตอนหาผู้ร่วมทุนใหม่