PTTEP ยื่นอุทธรณ์กรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายฟ้องน้ำมันรั่วแหล่งมอนทารา

HoonSmart.com>> “ปตท.สผ.” เผย PTTEP AAA บริษัทย่อยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย กรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียฟ้องร้องจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลแหล่งมอนทารา

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) หรือ ปตท.สผ. เปิดเผยว่า ในวันนี้ บริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย กรณีกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียฟ้องร้องจากเหตุการณ์มอนทารา หลังจากที่ได้พิจารณาคำพิพากษาโดยละเอียด

ทั้งนี้ จากกรณีที่กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้องบริษัท PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ในปี 2559 โดยเป็นการดำเนินคดีแบบกลุ่ม (Class Action) เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึ้นเมื่อปี 2552 โดยศาลฯ มีคำพิพากษาในวันที่ 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 รวมถึงมีคำสั่งในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 แล้ว