8 หลักทรัพย์ติดแคช บาลานซ์ ต่อเวลา K ถึง 30 ธ.ค.- ยก AJA ขึ้นระดับ 3 CMO โดนต่อ

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งหุ้น BWG, CHO, HL, J, J-W1, SAAM, SAAM-W1, SAAM-W2 เข้า Cash Balance ตั้งแต่ 13 ธ.ค.2564- 21 ม.ค. 2565 ขยายเวลามาตรการ K พร้อมวอร์แรนต์ K-W1 ถึง 30 ธ.ค.นี้ พร้อมยกระดับมาตรการระดับ 3 หุ้น AJA พร้อมวอร์แรนต์ AJA-W1 ขยายเวลา CMO ถึง 30 ธ.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 : Cash Balance ได้แก่หุ้นของบริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน (BWG) หุ้นบริษัท ช ทวี (CHO) หุ้นบริษัท เฮลท์ลีด (HL) หุ้นบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท (J) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท ครั้งที่ 1 (J-W1) หุ้นบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (SAAM) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 1 (SAAM-W1) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอสเอเอเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ ครั้งที่ 2 (SAAM-W2) ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2564- 21 ม.ค. 2565

พร้อมกันนี้ขยายช่วงดำเนินการ Cash Balance หุ้นบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. (K) พร้อมใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. ครั้งที่ 1 (K-W1) ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.-30 ธ.ค.2564

ส่วนหุ้นบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA) และใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท เอเจ แอดวานซ์ เทคโนโลยี (AJA-W3) เข้าเกณฑ์ระดับ 3 : ห้าม Net settlement, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และ Cash Balance ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2564 – 21 ม.ค. 2565 พร้อมทั้งขยายเวลาช่วงดำเนินการมาตรการหุ้นบริษัท ซีเอ็มโอ (CMO) ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.2564-30 ธ.ค. 2564