กองทุนรวม 11 เดือนโต 4.49% แตะ 5.26 ล้านล้าน

HoonSmart.com>> “กองทุนรวม” 11 เดือนแรกปี 64 เติบโต 2.26 แสนล้านบาทจากสิ้นปีก่อน เพิ่มขึ้น 4.49% หนุนมูลค่าสินทรัพย์แตะ 5.26 ล้านล้านบาท ตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวขึ้นหนุน ด้านกองทุน FIF ลงทุนต่างประเทศโต 2.72 แสนล้านบาท กว่า 28% ดันมูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นใกล้แตะ 1.24 ล้านล้านบาท

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) เปิดเผยมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) อุตสาหกรรมกองทุนรวมในช่วง 11 เดือนปี 2564 สิ้นสุด 30 พ.ย.ที่ผ่านมา มีมูลค่ารวม 5,263,791 ล้านบาท เติบโต 226,005 ล้านบาท หรือ 4.49% จากสิ้นปี 2563 ที่มีมูลค่า 5,037,786 ล้านบาท แต่เทียบสิ้นเดือนต.ค.2564 เติบโตลดลง 70,226 ล้านบาท หรือ -1.32%

อย่างไรก็ตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิกองทุนรวมที่เพิ่มขึ้นในช่วง 11 เดือนแรกนั้น หลักๆ เป็นผลจากกองทุนที่ลงทุนในหุ้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 286,225 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 19.74% ผลจากตลาดหุ้นทั่วโลกปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเทียบเดือนต.ค.2564 มูลค่าสินทรัพย์รวมลดลงเป็นผลจากกองทุนที่ลงทุนในหุ้นมีมูลค่าลดลง 45,040 ล้านบาท หรือลดลง 2.53% และกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้มูลค่าลดลง 26,565 ล้านบาท หรือลดลง 1.16%

ด้านกองทุนรวมเพื่อไปลงทุนต่างประเทศ (FIF) ยังคงเติบโตสูงสุดในปีนี้อยู่ที่ 1,238,330 ล้านบาท มูลค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้น 272,408 ล้านบาท หรือ 28.20% จากสิ้นปีก่อน

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดยังคงเป็นบลจ.กสิกรไทย มูลค่า 1,166,400 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 22.16% อันดับสอง บลจ.ไทยพาณิชย์ มูลค่า 932,682 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 17.72% อันดับสาม บลจ.บัวหลวง มูลค่า 754,991 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 14.34% อันดับสี่ บลจ.กรุงไทย มูลค่า 671,414 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 12.76% และอันดับห้า บลจ.กรุงศรี มูลค่า 416,797 ล้านบาท ส่วนแบ่ง 7.92%

สำหรับการเติบโตในช่วง 11 เดือนปี 2564 หากพิจารณาจากมูลค่าสินทรัพย์พบว่า 5 อันดับบลจ.ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด ได้แก่ บลจ.กสิกรไทย เพิ่มขึ้นสูงสุด 54,775 ล้านบาท หรือ 4.93% จากสิ้นปีก่อน และยังคงเป็นบลจ.รายเดียวที่มีมูลค่าทรัพย์สินภายใต้การบริหารแตะ 1 ล้านล้านบาท รองลงมาบลจ.กรุงไทย เพิ่มขึ้น 47,403 ล้านบาท หรือ 7.60% จากสิ้นปีก่อน อันดับสาม บลจ.กรุงศรี เพิ่มขึ้น 30,533 ล้านบาท หรือ 7.90% จากสิ้นปีก่อน อันดับสี่ บลจ.วรรณ เพิ่มขึ้น 23,410 ล้านบาท หรือ 38.39% จากสิ้นปีก่อน และอันดับห้า บลจ.เกียรตินาคินภัทร เพิ่ม 19,845 ล้านบาท หรือ 28.28% จากสิ้นปีก่อน

อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากอัตราการเติบโตพบ บลจ.ทาลิส เติบโตสูงสุด 128.63% มูลค่าทรัพย์สินเพิ่ม 1,138 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อน รองลงมาบลจ.บางกอกแคปปิตอล เติบโต 86.83% หรือ 11,298 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อน อันดับสาม บลจ.ฟิลลิป เติบโต 54.39% เพิ่มขึ้น 1,466 ล้านบาทจากสิ้นปีก่อน อันดับสี่ บลจ.วรรณ เติบโต 38.39% หรือ 23,410 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อนและอันดับห้า บลจ.เกียรตินาคินภัทร เติบโต 28.28% หรือ 19,845 ล้านบาท จากสิ้นปีก่อน