คปภ.ลงดาบปรับอาคเนย์ประกันภัยกว่า 2 ล้านบาท ”ประวิงการจ่ายค่าสินไหม”

HoonSmart.com>>คปภ.ปรับบริษัทอาคเนย์ประกันภัยกว่า 2 ล้านบาท กรณีบริษัทปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้คู่กรณี

ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการเปรียบเทียบฯมีมติเปรียบเทียบปรับบริษัท อาคเนย์ประกันภัย ในอัตราโทษสูงสุดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,858,400 บาท และปรับรายวัน วันละ 20,200 บาท กรณีบริษัทปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้คู่กรณี แม้ทราบว่าศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

หลังคณะกรรมการเปรียบเทียบฯพิจารณาจากพยานหลักฐานอย่างรอบคอบ และเปิดโอกาสให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงแสดงเหตุผล ตลอดจนให้นำส่งพยานหลักฐานที่เกี่ยวกับการปฏิเสธไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เป็นการให้ความเป็นธรรมในกระบวนการพิจารณาคดีความผิด และพบว่ามีข้อความขัดแย้งกันหลายประการ

“ความผิดฐานประวิงการจ่ายค่าสินไหมเป็นโทษปรับทางอาญา เรื่องนี้สำนักงาน คปภ. ได้ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยรับฟังพยานหลักฐานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย พร้อมได้ส่งทีมงานลงพื้นที่ที่เกิดเหตุ ตรวจสอบพยานหลักฐานต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเพื่อให้การคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้เอาประกันภัยเป็นไปอย่างถูกต้อง และเป็นธรรม ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าสำนักงานฯ จะดูแลคุ้มครองสิทธิประโยชน์ ของประชาชนด้านการประกันภัยอย่างเต็มความสามารถ” เลขาธิการ คปภ. กล่าว