WINMED บริการตรวจ-จำหน่ายชุดคัดกรอง ครอบคลุมสายพันธุ์โอไมครอน

HoonSmart.com>> วินเนอร์ยี่ เมดิคอล ขยายบริการ-สินค้ากลุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ครบวงจร พร้อมให้บริการห้องปฎิบัติการตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ RT-PCR และ TMA เป็นห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศไทย ตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกสถานที่ พร้อมจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) สามารถตรวจคัดกรองเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ใหม่ โอไมครอน

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (WINMED) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มกลับมามีความวิตกกังวล เนื่องจากไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์ใหม่เป็น สายพันธุ์โอไมครอน (Omicron Variant) ถือเป็นเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดที่ 5 ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวล หลังจากสายพันธุ์อัลฟา, เบตา, แกมมา และเดลตาพลัส ที่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศแถบอัฟริกาและในยุโรปบางประเทศ หากมีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเลวร้ายยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ปรับแผนงานรองรับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดรอบใหม่ไว้แล้ว โดยการปรับกลยุทธ์การให้บริการ-ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ครบวงจร โดยปัจจุบันได้รับอนุญาตสถานประกอบการคลินิกเทคนิคการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจยืนยันระดับโมเลกุลหาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์โดยระบบ RT-PCR และ TMA (Transcription Mediated Amplification) ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองการตรวจทั้งสองระบบ โดยทางบริษัทได้รับรายงานยืนยันจากผู้ผลิตว่าสามารถตรวจผลการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B1.1.529 (Omicron Variant) ได้ ร่วมกับให้บริการตรวจคัดกรองโควิด 19 เชิงรุกนอกสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของประชาชน

ในส่วนของ ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) บริษัทได้จำหน่ายชุดตรวจ แบรนด์ JOYSBIO สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางโพรงจมูกส่วนปลายที่มีประสิทธิภาพสูงและใช้งานง่าย เริ่มจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3 และยังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) แบรนด์ LITUO เพิ่ม สำหรับตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางโพรงจมูกส่วนปลายและเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย โดยได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อออกจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านขายยา สถานพยาบาลทั่วประเทศ โดยทั้งสองแบรนด์ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตว่ามีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนอีกด้วย

“เนื่องจากยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า ภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนที่ฉีดกันในปัจจุบันจะสามารถคงประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอไมครอนได้ บริษัทได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน รวมถึงสายพันธุ์โอไมครอน ซึ่งบริษัทใช้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีที่บริษัทมีได้แก่ TMA ที่เป็นการตรวจยืนยันเชื้อในระดับโมเลกุล ซึ่งได้ใช้ตรวจเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น HIV, HBV, HCV และ HPV มามากกว่า 10 ปีในประเทศไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่เกิดการระบาดรอบใหม่ได้” นายนันทิยะ กล่าว