CRC เท 4,500 ล้านบ. ซื้อหุ้นบริษัทลงทุน Grab ในไทย

HoonSmart.com>>”เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น” ใช้เงิน 4.5 พันล้านบาท ซื้อหุ้น Porto Worldwide ซึ่งลงทุน Grab ในไทย หนุนพัฒนาอีโคซิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิเชแนลของบริษัทฯให้แข็งแกร่ง ถือเป็นจิ๊กซอว์ตัวสำคัญเพื่อต่อยอดให้เป็น Digital Retail ที่สมบูรณ์แบบที่สุดของประเทศไทย ตอบโจทย์ลูกค้าได้ครบวงจร แถมมีโอกาสแลกหุ้นกับ  Grab Holdings Limited (GHL) ใน NASDAQ  

บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) เปิดเผยว่า บริษัทย่อยได้เข้าซื้อหุ้น Porto Worldwide Limited (Porto WW) สัดส่วน 133.55 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 67% มูลค่าไม่เกิน 4,500 ล้านบาท เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2564 หลังจาก OAL Holding Limited (OAL) ได้ใช้สิทธิขายคืนหุ้น Porto WW ในราคาที่ตกลงกันไว้ตามสัญญาซื้อขายหุ้น ส่วนแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัทและวงเงินสินเชื่อจากธนาคาร

ทั้งนี้ Porto WW ได้ลงทุนในบริษัท แกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) หรือ Grab สัดส่วน 40%

การลงทุนในธุรกิจ Grab ในประเทศไทย จะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอีโคซิสเต็มและแพลตฟอร์มออมนิเชแนลของบริษัทฯให้แข็งแกร่ง เนื่องจาก Grab เป็นผู้นำแพลตฟอร์มบริการออนไลน์สู่ออฟไลน์ที่มีการเติบโตและมีการขยายให้บริการอย่างรวดเร็วทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย Grab มีบริการที่หลากหลายและครบถ้วนทั้งบริการส่งอาหาร บริการเดินทาง บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจองโรงแรมและที่พัก และบริการการเงิน ที่จะส่งเสริมและผลักดันองค์กรให้เป็น Digital Retail อย่างสมบูรณ์แบบ และช่วยในการต่อยอดการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทฯอาจได้รับประโยชน์อีกด้านหนึ่ง หาก Porto WW ใช้สิทธิที่มีเพียงครั้งเดียวในการแลกหุ้นแกร็บแท็กซี่ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) ที่มีอยู่ทั้งหมดหรือบางส่วนไปเป็นหุ้นของ Grab Holdings Limited (GHL) ประเภท Class A Ordinary Share ที่จะทำการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ประเทศสหรัฐอเมริกา วันที่ 2 ธ.ค. 2564 (เวลาสหรัฐอเมริกา Eastern time) ในราคาที่กำหนดไว้แล้วที่ 6.1629 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น คิดเป็นประมาณ 14,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ Porto WW สามารถใช้สิทธิการแลกหุ้นดังกล่าวได้ภายในระยะเวลา 60 วัน นับจากวันทำการแรกหลังจากครบ 6 เดือน หลังจากวันแรกมี่หุ้นของ GHL เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ และภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ ของสัญญาที่เกี่ยวข้องและข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลของ GHL

ในกรณีที่ Porto WW ใช้สิทธิในการแลกหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด จะถือหุ้น GHL Class A Ordinary Shares ประมาณ 1.06% ของจำนวนหุ้น GHL Ordinary Shares (ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 14,000 ล้านบาท ณ ราคา GHL IPO ที่ 10 ดอลลาร์สหรัฐต่อหุ้น) ทั้งนี้หาก Porto WW ประสงค์จะใช้สิทธิในการแลกหุ้น บริษัทฯจะดำเนินการขออนุมัติและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า Grab ถือเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ Decacorn รายแรกของอาเซียน (บริษัท สตาร์ทอัพที่มีมูลค่า 1 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป) เซ็นทรัล รีเทล ตัดสินใจลงทุน เพราะเล็งเห็นถึงศักยภาพของ Grab Superapp ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับในประเทศไทย เซ็นทรัล รีเทล เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่สำคัญกับ Grab มาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเปิดธุรกิจในประเทศไทย จนทำให้ Grab ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำอันดับ 1 ของแพลตฟอร์มการบริการที่ครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจ บริการเดินทาง บริการส่งอาหาร บริการระบบโลจิสติกส์ บริการจองโรงแรมและที่พัก และบริการทางด้านการเงิน  จะนำเอาความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายมาเสริมซึ่งกันและกัน เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าคนไทยทุกคน วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญและความภาคภูมิใจที่มีพันธสัญญาร่วมกัน เพื่อยกระดับวงการค้าปลีกและบริการของไทย ร่วมผลักดันเศรษฐกิจประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างมั่นคง มีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะนำพาองค์กรไปสู่การพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืน