NWR คว้าก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนามูลค่า 2.2 พันลบ.

HoonSmart.com>> “เนาวรัตน์พัฒนาการ” เซ็นสัญญาก่อสร้างอุโมงค์ ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ณ เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขมและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการกว่า 2,219 ล้านบาท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2564 บริษัทได้ร่วมลงนามในสัญญากับสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด ณ เขตทวีวัฒนา เขตหนองแขมและเขตบางแค กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการ 2,219.20 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสราง 1,080 วัน นับจากวันที่แจ้งให้เริ่มงาน

สำหรับลักษณะงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำคลองทวีวัฒนา ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ ก่อสร้างอาคารรับน้ำและก่อสร้างประตูระบายน้ำ