เมืองไทยประกันชีวิต บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา รร.วัดหนองกบ

โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต, ยุพา ล่ำซำ, สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจำนวน 100,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 เพื่อนำเงินไปปรับปรุงใต้พื้นที่อาคารเรียน ซึ่งจะเป็นห้องประชุมอเนกประสงค์ โดยมี จิตตานันท์ สุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ และภูชิต หงษ์รักษ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห์) เป็นผู้รับมอบ ณ วัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี