ปตท.-บางจาก ลดราคาน้ำมันทุกชนิด 40-60 สต.

HoonSmart.com>>ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) และ บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกชนิด กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง ลิตรละ 60 สตางค์ ยกเว้น E85 ลด 40 สตางค์ มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.วันที่ 29 พ.ย.64

ส่งผลให้ราคาน้ำมันขายปลีกในพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นดังนี้
น้ำมันเบนซิน ออกเทน 95 ของ PTT Station ลิตรละ 37.86 บาท
แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 30.45 บาท
แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 30.18 บาท
E20 ลิตรละ 28.94 บาท
E85 ลิตรละ 23.29 บาท
ดีเซล B7 ลิตรละ 28.24 บาท
B10 ลิตรละ 28.09 บาท
B20 ลิตรละ 27.99 บาท