คปภ. มอบของขวัญปีใหม่แจกประกันภัย พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ

HoonSmart.com>>คปภ. ผนึก 9 ภาค สร้างความอุ่นใจให้คนไทยทั่วประเทศ มอบของขวัญปีใหม่ แจก “ประกันภัย พ.ร.บ. 1 หมื่นฉบับ”ให้ผู้ใช้รถ ดึงดารา นักแสดง กระตุ้นประชาชน ใส่ใจทำ พ.ร.บ. เป็นหลักประกันความคุ้มครอง จัดโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย”เดินสายทุกภาค

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน โครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” ในรูปแบบ Virtual Event โดยมีผู้แทนสำนักงาน คปภ. ภาค ทั้ง 9 ภาค ทั่วประเทศ ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยย้ำว่า การประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535 หรือประกันภัย พ.ร.บ. เป็นประกันภัยภาคบังคับที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถ หรือผู้ครอบครองรถสำหรับรถทุกคันทุกประเภท ต้องจัดทำ เพื่อเป็นหลักประกันให้กับผู้ประสบภัยจากรถทุกคน

โดยหากได้รับความเสียหายแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะ จะได้รับการเยียวยาค่ารักษาพยาบาลตามจริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครองของกรมธรรม์ (กรณีบาดเจ็บคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาท กรณีเสียชีวิตคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท) แต่ในปัจจุบันยังมีผู้ประสบภัยจากรถเป็นจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยดังกล่าว

จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนปี 2563 พบว่า มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2563 รวม 17,831 คน คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 27.20% ต่อประชากร 1 แสนคน และจากสถิติการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564 พบว่า มีการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้นให้แก่ผู้ประสบภัยจากรถกว่า 151 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นว่ามีรถจำนวนมากที่ไม่จัดทำประกันภัย พ.ร.บ. โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงาน คปภ. มีบทบาทสำคัญในการจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น (กรณีบาดเจ็บ 30,000 บาท กรณีเสียชีวิต 35,000 บาท) ในกรณีรถที่ก่อให้เกิดความเสียหายไม่มีประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัยพ.ร.บ.) หรือผู้ประสบภัยไม่อาจเข้าถึงสิทธิจากการประกันภัยได้ จึงได้จัดทำ โครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนผู้เป็นเจ้าของรถหรือผู้ครอบครองรถ เห็นความสำคัญของประกันภัยรถภาคบังคับ (ประกันภัยพ.ร.บ.) และบทลงโทษจากการไม่ทำประกันภัยรถภาคบังคับ

สำหรับการดำเนินงานในโครงการ “พ.ร.บ.รุกทั่วไทย” ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

1. กิจกรรม “ส่งรักทั่วไทย อุ่นใจเมื่อมีประกันภัย พ.ร.บ.” เป็นกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยจะมีกิจกรรมในภาคใต้ จังหวัดสงขลา , ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุดรธานี และภาคเหนือที่จังหวัดลำปาง

2. กิจกรรมสร้างการเข้าถึงกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เนื่องในโอกาสใกล้ถึงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2565 สำนักงาน คปภ. จึงส่งมอบ พ.ร.บ.10,000 ฉบับ เป็นของขวัญปีใหม่ แทนความห่วงใยจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียน เพื่อรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามเงื่อนไข ที่ www.พรบรุกทั่วไทย.com

การแถลงข่าวครั้งนี้ยังมีพิธีกรมากความสามารถมากมาย อาทิ ดาว อภิสรา ดารานักแสดง แพนเค้ก เขมนิจ และ ท็อป จรณ ร่วมแสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “พ.ร.บ. รุกทั่วไทย” รวมทั้งมินิคอนเสิร์ตจาก จ๊ะ นงผณี และกิจกรรมการเล่นเกมแจกของรางวัลกับพิธีกรคู่ นุ้ย ธนวัฒน์ (ดีเจนุ้ย) และ ดาด้า วรินดา (ดีเจดาด้า)

“ประกันภัย พ.ร.บ.เป็นสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานสำหรับการใช้รถ ใช้ถนน เพราะประกันภัย พ.ร.บ. เป็น สิ่งแรกที่เข้ามาช่วยเยียวยาเมื่อประสบอุบัติเหตุจากรถ ดังนั้น ผู้เป็นเจ้าของรถและผู้ครอบครองรถทุกคนจึงควรทำและอย่าปล่อยให้ประกันภัย พ.ร.บ.ขาด เพราะเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งมีโทษปรับ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนใหญ่เป็นรถที่ไม่มีการจัดทำประกันภัย พ.ร.บ. มากที่สุด ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. สามารถสอบถามได้ที่สายด่วน คปภ. 1186” เลขาธิการ คปภ.กล่าว