TTB ซื้อหุ้น TNI-TNS “เพิ่มความสามารถแข่งขัน-สร้างผลตอบแทนยั่งยืน”

HoonSmart.com>>ทีเอ็มบีธนชาต เข้าซื้อหุ้น 10% ในบริษัท ธนชาตประกันภัยและบริษัทหลักทรัพย์ธนชาต ยกระดับการบริการครบวงจรเพิ่มความสามารถการแข่งขัน สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนให้ผู้ถือหุ้น

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต (TTB) เปิดเผยว่า การเข้าซื้อหุ้นในบริษัท ธนชาตประกันภัย(TNI) สัดส่วน 10% และบริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต (TNS) สัดส่วน 10% รวมมูลค่าธุรกรรม 1,605 ล้านบาท คาดว่าการซื้อขายหุ้นจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปี 2564 นี้ ธนาคารได้คำนึกถึงประโยชน์ของลูกค้าและผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งจากบริการที่หลากหลายและครบวงจร รวมถึงการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับธนาคารในอนาคต

ธนชาตประกันภัยเป็นบริษัทที่มีความชำนาญและอยู่ในอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยมายาวนาน เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้นำตลาด โดยมีส่วนแบ่งตลาด 4.8% เป็นลำดับ 7 ของอุตสาหกรรม บริษัทมีทุนจดทะเบียน 4,900 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประกันวินาศภัยและมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนสูงถึง 1,381% สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 140% ด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง ทำให้มีศักยภาพและความพร้อมที่เข้ามาเป็นพันธมิตรหลักสนับสนุนธุรกิจเช่าซื้อ (Hire purchase) ของTTB และโอกาสต่อยอดและพัฒนาแพลตฟอร์มไปสู่การให้บริการด้านรถยนต์ (Car Ecosystem) อย่างครบวงจรในอนาคต

สำหรับหลักทรัพย์ธนชาต เป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่อยู่ในธุรกิจมายาวนานและมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาท และมีเงินกองทุนสภาพคล่องสุทธิ 61% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่ 7% โดยจะมาเป็นพันธมิตรหลักของTTB ใน 2 ส่วน ได้แก่ บริการด้านการลงทุนสำหรับลูกค้ารายย่อย โดยเฉพาะลูกค้ารายย่อยกลุ่มมั่งคั่ง ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญภายหลังการวมกิจการ ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการจากหลักทรัพย์ธนชาตที่มีความหลากหลาย ช่วยยกระดับบริการด้านการลงทุนให้ครบครันในที่เดียว หรือ One stop service และช่วยให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการพอร์ตความมั่งคั่ง (Wealth management) ได้ครบ 360 องศา

และส่วนที่สอง ได้แก่ บริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ซึ่งจะช่วยยกระดับบริการด้านการบริหารเงินทุนที่ธนาคารมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น ด้านวาณิชธนกิจ บริการด้านตลาดทุน รวมถึงการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ให้ดียิ่งขึ้น

“ธนชาตประกันภัยและหลักทรัพย์ธนชาต เป็นบริษัทแนวหน้าในอุตสาหกรรม มีผลการดำเนินงานที่ดีและมีฐานะทางการเงินมั่นคง จึงมั่นใจว่าการลงทุนและความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในครั้งนี้จะช่วยส่งมอบประสบการณ์เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ทั้งวันนี้และอนาคต และสร้างการเติบโตทางธุรกิจตลอดจนผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นในระยะยาวอย่างยั่งยืน”นายปิติ กล่าว