“ลุมพินี วิสดอม” ชี้ 3 Mega Trends ตอบโจทย์ซื้อที่อยู่อาศัยปี 65

HoonSmart.com>>“ลุมพินี วิสดอม” ระบุ 3 Mega Trends “ความเป็นส่วนตัว-สุขภาพ-เทคโนโลยี” แนวโน้มออกแบบและตอบโจทย์ความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยปี 2565

นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด (LPN Wisdom หรือ LWS) บริษัทวิจัยและที่ปรึกษาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเครือบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ (LPN) กล่าวถึงแนวโน้มการพัฒนาที่อยู่อาศัยและงานบริการในปี 2565 ว่า การออกแบบต้องให้ความสำคัญใน 3 Mega Trends ที่ตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อที่อยู่อาศัย และแก้ปัญหา (Pain Point) ในการอยู่อาศัยของผู้ซื้อในปัจจุบันและอนาคต ได้แก่
1.Well-Being การออกแบบที่อยู่อาศัยให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีสุขอนามัยที่ดี เช่น การออกแบบช่องเปิด เพื่อการระบายอากาศที่ดีและเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเหมาะสม, มีบริเวณสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวเล็กๆ ,ออกแบบทางเดินหรือบันไดให้น่าเดิน ส่งเสริมให้คนเคลื่อนไหวมากขึ้น ,ลดเสียงดังรบกวนจากภายนอกอาคารด้วยการปลูกต้นไม้ตามทิศทางของเสียง หรือแม้แต่การเลือกเฟอร์นิเจอร์ที่ตอบรับกับสรีระ เพื่อลดอาการปวดเมื่อย (Ergonomic)

2.Smart Living รูปแบบการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปโดยคำนึงถึงการใช้ชีวิตและการทำงานอย่างสมดุล เช่น การตั้งโครงการอยู่นอกเมืองแต่ใกล้กับแหล่งชุมชน มีพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับชุมชนมากขึ้น รวมไปถึงการจัดเตรียมพื้นที่ที่ก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์กับระหว่างกลุ่มผู้อาศัย และมีพื้นที่สาธารณูปโภคที่ครบครัน

3.Virtual-Connecting การพัฒนาทางเทคโนโลยี นำไปสู่พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตปกติในบริบทใหม่ พบว่า ผู้อาศัยตอบรับกับกระแสด้านเทคโนโลยี ยังมุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีขั้นพื้นฐานช่วยให้ชีวิตประจำวันสะดวก เช่น IOT ซึ่งเป็นที่ต้องการใช้งานมากขึ้น และด้านความปลอดภัย เช่น การใช้รหัสผ่านแทนกุญแจ ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ทางเข้าอาคารไปจนถึงห้องชุด รวมถึงสนใจเทคโนโลยีที่ช่วยดูแลควบคุมงานระบบอาคาร เพื่อลดการจัดจ้างบุคคลากร และควบคุมการใช้พลังงานที่ช่วยประหยัดค่าส่วนกลางมากขึ้น รวมถึงการเสริมการบริการที่สามารถใช้ผ่าน Platform Online

“ปี 2565 เป็นปีที่จะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัย และงานบริการ ที่ให้ความสำคัญกับ 3 Mega Trends ในเรื่องของสุขอนามัย ความสมดุลในการออกแบบที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้ชีวิต และเทคโนโลยีที่เข้ามามีส่วนในการยกระดับการอยู่อาศัยมากขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต้องปรับตัวให้ทันกับพฤติกรรมและความต้องการของผู้อยู่อาศัยที่เปลี่ยนแปลงไป” นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว