ปศุสัตว์ ดับข่าวลือ ไม่พบโควิดในหมูสู่คน วอนอย่าตื่นตระหนก

 ปศุสัตว์ เอาอยู่มาตรการคุมโควิด วอนอย่าตระหนก ยังไม่ทราบช่องทางการแพร่โควิดจากหมูสู่คน

สรวิศ ธานีโต

นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า ตามที่มีการนำเสนอข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ว่า พบเชื้อไวรัสโคโรนาในหมูติดต่อสู่คนได้ ซึ่งรายงานพบในเด็กประเทศเฮติ 3 คน แต่อาการป่วยไม่รุนแรง มีเพียงแสดงอาการไข้และท้องเสียเล็กน้อยเท่านั้น โดยเป็นการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในสุกร Porcine Deltacoronavirus (PDCoV) ที่แยกได้จากคน และปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุและที่มาของการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด

ตามปกติสุกรสามารถติดโรคไวรัสโคโรนาได้ แต่แสดงอาการไม่รุนแรง โดยไวรัสโคโรนาที่พบในสุกรทั่วโลกมีทั้งหมด 6 สายพันธุ์ จำแนกเป็น 3 จีนัส คือ แอลฟา เบต้า และเดลต้า ก่อให้เกิดกลุ่มอาการระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ และระบบประสาท โดยในสุกรเด็กทำให้มีอาการท้องเสีย นั้น

กรมปศุสัตว์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการผลิตภาคปศุสัตว์และด้านความปลอดภัยอาหารของประเทศ ได้ตระหนักและให้ความสำคัญ ในการเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา และโรคไวรัสชนิดอื่น ๆ ที่เป็นโรคอุบัติใหม่มาอย่างต่อเนื่อง  มีโครงการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส 5 สายพันธุ์ที่มีค้างคาวเป็นสัตว์พาหะ รวมทั้งโคโรนาไวรัส

ผลการเฝ้าระวังที่ผ่านมา ยังไม่พบอุบัติการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสในสุกร ทั้ง 5 สายพันธุ์

นอกจากนี้ มีมาตรการคุมเข้มในกระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่สถานประกอบการผลิตสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคทั้งภายในประเทศและประเทศคู่ค้ามั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 ได้มีมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการ ที่ครอบคลุมทั้งด้านอาคารสถานที่ การดำเนินงาน (ตั้งแต่การรับวัตถุดิบ การเตรียม การแปรรูป การเก็บรักษา และการขนส่ง) และบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

โดยให้ทุกสถานประกอบการดำเนินการอย่างเข้มงวด ประกอบด้วย การทำความสะอาดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสถานประกอบการอย่างสม่ำเสมอ การเว้นระยะห่างในการปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังเชิงรุกและการคัดกรองผู้ปฎิบัติงาน การกักตัวสังเกตอาการและการแยกตัวเพื่อรักษา การเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์เพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 ในเนื้อสัตว์

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโควิด-19 อย่างเข้มงวดต่อเนื่อง ขอให้ผู้บริโภคและประชาชนทุกคน มั่นใจได้ว่า เนื้อสัตว์ที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ปลอดภัยไร้โควิด-19 สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และกระบวนการผลิตถูกสุขอนามัย มีความปลอดภัยอาหาร และย้ำชัดว่าอย่าตื่นตระหนก

ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีการพบเชื้อไวรัสโคโรนาในเนื้อสุกร และยังไม่พบช่องทางการติดเชื้อว่าสามารถแพร่ติดต่อจากหมูมายังคนได้โดยวิธีใด และขอให้เลือกซื้อเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน จากแหล่งผลิตและจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง