ALT แผนปี 65 ส่ง ”SIC” ลุยลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์รองรับการใช้อินเตอร์เน็ต

HoonSmart.com>>เอแอลทีเปิดแผนปี’65 ส่ง SIC ลุยลงทุนโครงข่ายไฟเบอร์ รองรับการใช้อินเตอร์เน็ตและ Data Center ดึงโอเปอร์เรเตอร์ใช้บริการ ลดลงทุนซ้ำซ้อน-เสริมภูมิทัศน์ประเทศ

นางปรีญาภรณ์ ตั้งเผ่าศักดิ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สมาร์ท อินฟราเนท (SIC) ผู้ให้บริการเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ (Fiber Space) กล่าวว่า บริษัท SIC เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) กับ บริษัท เอแอลที เทเลคอม (ALT) โดย RATCH ถือหุ้น 51% และ ALT ถือหุ้น 49% เพื่อลงทุนในโครงข่ายไฟเบอร์ใยแก้วนำแสง โครงข่ายใต้ดินในพื้นที่เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด ผ่านโครงข่ายตามแนวเส้นทางรถไฟและทางหลวงแผ่นดินสายหลัก ที่มีคลื่นสัญญาณครอบคลุมระยะทางรวม 5,062 กิโลเมตรทั่วประเทศ ถือเป็นโครงข่ายที่ครบวงจร ทั้งโครงข่ายไฟเบอร์ใต้ดิน แนวเส้นทางรถไฟฟ้า แนวเส้นทางรถไฟ แนวสายไฟฟ้าแรงสูง (OPGW) และทางหลวงแผ่นดิน (Highway) ครอบคลุมทั่วประเทศ

ปี 2565 บริษัท SIC มีแผนขยายการลงทุนโครงข่ายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นจำนวนมาก เพื่อต่อยอดและ รองรับกับความต้องการใช้ Fiber Space ที่มีเติบโตต่อเนื่อง หลังแนวโน้มเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัว และรัฐบาลเปิดประเทศ ต้อนรับนักท่องเที่ยว รวมทั้งพฤติกรรมของคนที่เน้นทำงานที่บ้าน ทำให้มีการใช้อินเตอร์เน็ตมากขึ้น โดยเฉพาะการขยายตัวของธุรกิจในกลุ่ม Data Center ซึ่งบริษัทเตรียมหาพันธมิตรเพื่อรองรับการใช้บริการมากขึ้น จาก operators ทั้งในและต่างประเทศ

“ลูกค้าต่างประเทศให้ความสนใจใช้บริการโครงข่าย Fiber Space ของบริษัทมากขึ้น โดยเฉพาะลูกค้า OTT (Over The Top ) ที่สนใจขยายงานด้านแอพพลิชั่นต่างๆ รวมทั้ง data center การมีบริษัท SIC ซึ่งเป็นคนกลางให้บริการโครงข่ายไฟเบอร์ร่วม ถือเป็นข้อดี ทำให้โอเปอเรเตอร์สบายใจที่จะมาใช้บริการเช่าโครงข่ายร่วม เพราะไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และที่สำคัญช่วยโอเปอเรเตอร์ลดการลงทุนซ้ำซ้อน นอกจากนี้ยังทำให้ภูมิทัศน์ของบ้านเมืองสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย” นางปรีญาภรณ์ กล่าว