ศบค.พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,006 ราย เสียชีวิต 29 ราย

HoonSmart.com>>ศบค.รายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,006 ราย ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,003 ราย  ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 771 ราย เสียชีวิต 29 ราย
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 รวม 7,006 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 6,003 ราย
ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 224 ราย
ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 771 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 8 ราย
ผู้ป่วยสะสม 2,035,718 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
.
หายป่วยกลับบ้าน 7,591 ราย
หายป่วยสะสม 1,929,497 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 87,271 ราย
.
เสียชีวิต 29 ราย