DTAC-TRUE ชี้แจงข่าวควบรวม พร้อมแจ้งตลาดฯ หากมีข้อมูล

HoonSmart.com>> “DTAC-TRUE” แจงกระสข่าวควบรวมกิจการ พร้อมแจ้งตลาดหลักทรัพย์หากมีข้อมูลต้องแจ้งตามข้อกำหนด ด้านโนมูระฯ มองส่งสัญญาณ “ควบรวม” แบบแบ่งรับแบ่งสู้ คงมมุมมองบวกต่อกลุ่ม ICT แนะ ADVABC-TRUE เด่น

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) แจ้งตลาดหลักทรัพย์กรณีมีข่าวที่ปรากฎในสื่อว่า สืบเนื่องจากที่มีการคาดการณ์ในสื่อต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทนั้น TRUE แจ้งว่า หากมีข้อชี้แจงใดๆ ที่บริษัทฯ มีหน้าที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป

ขณะที่ DTAC แจ้งว่า ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะได้รับการชี้แจงจากบริษัทฯ ตามที่กำหนดตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ให้ทราบต่อไป

ด้านบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน ประเมินภาพดังกล่าวเป็นการส่งสัญญาณต่อประเด็น M&A แบบแบ่งรับแบ่งสู้

“มุมมมองเชิงกลยุทธ์ คงมุมมมองบวกต่อกลุ่ม ICT ในแง่อุตสาหกรรมพ้นจุดลงทุนสูง และการแข่งขันลดลง ขณะที่รายได้กำลังเร่งขึ้นต่อเนื่องจากยุค Digital Transformation ซึ่งผู้ให้บริการโครงข่ายเป็นผู้ได้ประโยชน์โดยตรง ดังนั้นคงคำแนะนำ Theme Tech & Modernization ADVANC, TRUE เด่น”บล.โนมูระ พัฒนสิน ระบุ