AIRA โชว์ 9 เดือนกำไร 52 ลบ. ส่งซิก Q4 โตกระฉูด ปิดดีล 2 โปรเจ็กต์

HoonSmart.com>> “ไอร่า แคปปิตอล” เผย 9 เดือนแรกกำไรแตะ 52 ล้านบาท รายได้รวม 873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% ชี้อานิสงส์การฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจโตโดดเด่น พร้อมรับปันผล 2 บริษัทย่อย 108.92 ล้านบาท จ่อบุ๊กเป็นกำไรไตรมาส 4/64 ด้าน CEO เผยเร่งสยายปีกต่อยอดธุรกิจการลงทุน เตรียมปิดดีล 2 โปรเจ็กต์ยักษ์ส่งท้ายปี ซื้อโครงการอสังหาฯ และดีลร่วมลงทุนพันธมิตรญี่ปุ่นเพิ่ม

นลินี งามเศรษฐมาศ

บริษัท ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ งวด 9 เดือนแรกของปี 2564 เติบโตอย่างโดดเด่น แม้ว่าเศรษฐกิจโดยรวมจะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง แต่ AIRA กลับมีผลการดำเนินงานเชิงบวก โดยมีกำไรสุทธิ 52 ล้านบาท เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิ 74.74 ล้านบาท ขณะที่รายได้รวมอยู่ที่ 873 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

สาเหตุที่ผลการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นเนื่องจาก การรับรู้รายได้จากค่านายหน้าจากธุรกิจหลักทรัพย์ ที่มีสัดส่วนรายได้ 405 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 เมื่อเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน จากปริมาณการซื้อขายของลูกค้าเดิม และลูกค้าใหม่ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีการรับรู้รายได้จากการให้เช่าและบริการ จำนวน 144 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้ค่าเช่าจากสัญญาเช่าดำเนินงานของธุรกิจลีสซิ่ง 48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% จากงวดเดียวกันของปีก่อน และรายได้ค่าเช่าของธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 96 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 87% จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ค่าเช่าพื้นที่เพิ่มขึ้นมาก เนื่องจากอาคารสำนักงานให้เช่าที่ดำเนินการในนาม บริษัท แอสไพเรชั่น วัน ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดดำเนินการให้เช่าพื้นที่ได้ตั้งแต่ปี 2563 โดยมีอัตราการเช่าที่เพิ่มขึ้นตามแผนงานที่วางไว้

อีกทั้งยังรับรู้รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ และรายได้ดอกเบี้ยรับทั้งสิ้น 167 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากธุรกิจแฟคตอริ่ง ซึ่งลดลง 15% เทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากยอดปริมาณการรับซื้อลูกหนี้ลดลง สาเหตุจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 รอบสอง ซึ่งส่งผลกระทบทำให้เกิดการชะลอตัวลงของภาคการค้าและอุตสาหกรรม แต่บริษัทยังสามารถทำกำไรและสามารถจ่ายเงินปันผลได้ตามประมาณการที่วางไว้

นอกจากนี้ บริษัทฯยังรับรู้รายได้ของบริษัทร่วมทุนในธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวม 1,225 ล้านบาท หลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานแล้วคงส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 46 ล้านบาท ซึ่ง AIRA รับรายได้ส่วนแบ่งกำไรจากธุรกิจดังกล่าวในงวดนี้ 9 ล้านบาท ขณะที่ธุรกิจให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลต่อธุรกิจการท่องเที่ยวโดยตรงทำให้มีผลขาดทุนเล็กน้อย

นางนลินี งามเศรษฐมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอร่า แคปปิตอล (AIRA) เปิดเผยถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564 ว่า จากการประเมินภาพรวมในเบื้องต้น บริษัทฯมีแนวโน้มการเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบจากไตรมาสที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทฯมีการบันทึกกำไรจากเงินปันผลของบริษัทย่อย 2 บริษัท ที่ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 108.92 ล้านบาท จากบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง (AF) ที่จ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท คิดเป็นเงิน 28.62 ล้านบาท และบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จ่ายปันผลอัตราหุ้นละ 0.073 บาท เป็นเงิน 80.30 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะบันทึกรับรู้เป็นกำไรเข้ามาในงบเฉพาะกิจการของบริษัทในไตรมาส 4/2564 นี้

ขณะเดียวกัน ในช่วงปลายปีนี้ บริษัทฯ เตรียมปิดดีลการลงทุนเพิ่มอย่างน้อย 2 ดีล ทั้ง ดีลการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคารสำนักงานเพิ่ม 1 แห่ง มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อบริหารจัดการเป็นพื้นที่สำนักงานให้เช่าเพิ่มเติม โดยคาดหวังในการสร้างมูลค่าเพิ่มรายได้ในระยะยาว ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตามแผนที่จะมีการผลักดันการนำทรัพย์สินเข้ากองทรัสต์ในลำดับถัดไป

รวมทั้งเตรียมปิดดีลกรณีการดึงพันธมิตรต่างชาติ จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนเพิ่ม ภายใต้กลุ่มธุรกิจในเครือAIRA ซึ่งจากแผนกลยุทธ์การขยายการลงทุนของบริษัทฯเป็นการตอกย้ำในการยกระดับการให้บริการทางการเงินแบบ One Stop Service ครบวงจรทุกมิติของการลงทุน สู่เป้าหมายในการเป็นผู้นำธุรกิจ Non-Bank ชั้นนำของประเทศ