กองอสังหาฯ FUTUREPF ปันผล 0.10 บาท จ่าย 15 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค” เตรียมจ่ายเงินปันผลงวดไตรมาส 3/64 อัตรา 0.10 บาทต่อหน่วย จ่ายเงิน 15 ธ.ค.นี้ ด้านผลดำเนินงานไตรมาส 3 รายได้รวม 55 ล้านบาท ลดลง 59% ดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าลดลง 63% จากงวดปีก่อนผลกระทบล็อกดาวน์ รับรู้ผลขาดทุนจากการลงทุนสุทธิเกือบ 25 ล้านบาท

นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์พาร์ค (FUTUREPF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 60 จากผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 หรือ ระหว่างวันที่ 1 ก.ค.2564 ถึงวันที่ 30 ก.ย.2564 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.1000 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 30 พ.ย.2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 15 ธ.ค.2564

สำหรับไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา กองทุน FUTUREPF มีรายได้รวม 54.61 ล้านบาท ลดลง 59.2% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลง 63.4% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่กระจายวงกว้าง จนทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการล็อคดาวน์ออกมาในช่วงระหว่างเดือนก.ค.-ส.ค.2564 และมาตรการผ่อนปรนให้กิจกรรมบางประเภทในเดือนกันยายน 2564 ตามลำดับ ซึ่งผู้เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ ประกอบกับกองทุนฯ มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าเพื่อลดผลกระทบในช่วงเวลาดังกล่าว ส่งผลให้รายได้ค่าเช่ารับรวมในไตรมาส 3 ลดลง 59.3% เมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ปี 2564 และลดลง 63.3% เมื่อเทียบจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า

ทั้งนี้ กองทุน FUTUREPF ยังรับรู้ขาดทุนจากการลงทุนสุทธิ 23.99 ล้านบาท ลดลง 148.7% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการปิดศูนย์การค้าชั่วคราวในช่วงมาตรการล็อคดาวน์ ส่งผลต่อการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุนรวม ทำให้รายได้ค่าเช่ารับรวมลดลง เพราะมีการยกเว้นและให้ส่วนลดค่าเช่าตามที่กองทุนรวมได้มีมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบในช่วงระยะเวลาดังกล่าว

สำหรับกองทุน FUTUREPF ลงทุนในสิทธิการเช่าพื้นที่บางส่วนของอาคารโครงการศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อายุสิทธิการเช่าคงเหลือถึงวันที่ 31 ธ.ค.2584 ประกอบด้วยสิทธิการเช่าพื้นที่อาคารโครงการศูนย์การค้า ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต รวมเนื้อที่ประมาณ 56,822.26 ตารางเมตร สิทธิในการใช้พื้นที่ส่วนกลางจำนวน 48,791.00 ตารางเมตร (ซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ก่อให้เกิดรายได้ไม่น้อยกว่า 8,709.92 ตารางเมตร) และสิทธิในการนำพื้นที่ผนังภายนอกอาคารของอาคารโครงการฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ออกหาประโยชน์ โดยราคาประเมินทรัพย์สิน ณ วันที่ 30 ก.ย.2564 อยู่ที่ 5,661 ล้านบาท