กลุ่มเมืองไทย ถวายผ้ากฐินสามัคคีประจำปี 2564

โพธิพงษ์ ล่ำซำ ประธานกรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต และบริษัท เมืองไทยประกันภัย, ยุพา ล่ำซำ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2564 เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการก่อสร้างศาลาธรรมสังเวชของวัดหนองกบ ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี โดยมี นวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, ภูมิชาย ล่ำซำ ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย พ.ต.อ. ณรัชต์ เศวตนันทน์, สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และภคินีนาถ ติยะชาติ ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต รวมถึงผู้บริหารและพนักงานของกลุ่มเมืองไทยเข้าร่วมในพิธี