ทุบสถิติ! KTB ขายพันธบัตรวอลเล็ต สบม. “ออมไปด้วยกัน” หมดใน 12 นาที

HoonSmart.com>>“สบน.-กรุงไทย” สร้างสถิติใหม่ ขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกัน” บนวอลเล็ต สบม. ในแอปฯ เป๋าตัง วงเงิน 10,000 ล้านบาท หมดภายใน 12 นาที ทั้ง 2 รุ่น หนุนประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการออมผ่านดิจิทัลอย่างเท่าเทียม โปร่งใส และยั่งยืน

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(KTB) เปิดเผยว่า การเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ วอลเล็ต สบม. รุ่น “ออมไปด้วยกัน” ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ประชาชนและนักลงทุนให้การตอบรับเข้าลงทุนอย่างท่วมท้น ขายหมดเต็มวงเงิน 10,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันแรกที่เปิดขาย 15 พฤศจิกายน 2564 พร้อมสร้างสถิติใหม่ของการขายพันธบัตรออมทรัพย์ หมดภายในเวลา 12 นาที

โดยเปิดขาย 2 รุ่น คือ รุ่นอายุ 5 ปี และ 10 ปี เริ่มเปิดขายตั้งแต่ 08.30 น. สิ้นสุดการขายในเวลา 08.42 น. มีผู้ลงทุนตั้งอายุ 15-90ปี จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 33.5% และต่างจังหวัด 66.5% ตอกย้ำการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม

“การขายพันธบัตรออมทรัพย์วอลเล็ต สบม.ครั้งที่ 5 รุ่นออมไปด้วยกัน ประสบความสำเร็จอีกครั้ง สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในพันธบัตรรัฐบาลที่ตอบโจทย์การออม มีความเสี่ยงต่ำ ลงทุนได้ง่าย ผลตอบแทนสม่ำเสมอ รับดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.10% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ 5 ปี และอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปีสำหรับรุ่นอายุ 10 ปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ธนาคารมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการออมและการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม โปร่งใส ตอบโจทย์การออมอย่างยั่งยืน “นายผยง กล่าว