THRE ตั้งสำรองรับโควิดไตรมาส 3 ขาดทุน 331 ล้านบาท

HoonSmart.com>>“ไทยรับประกันภัยต่อ” ผลงานไตรมาส 3 ได้รับผลกระทบจากการตั้งสำรองรับโควิด ขาดทุน 331 ล้านบาท ขณะที่ประกันกลุ่มรถยนต์ ประกันทรัพย์สิน เติบโตได้ดี เดินหน้านำบริษัทลูกเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2565

นายโอฬาร วงศ์สุรพิเชษฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ (THRE) ผู้ให้บริการด้านการรับประกันภัยต่อ (Professional Reinsurer) เปิดเผยผลประกอบการในรอบ 9 เดือนแรกของปีนี้ ขาดทุนสุทธิ 214 ล้านบาท เนื่องจากตั้งสำรองค่าสินไหมทดแทนจากการระบาดของโควิดในไตรมาสนี้ 373 ล้านบาท ทำให้ผลประกอบการในไตรมาส 3/2564 มีขาดทุนสุทธิ 331 ล้านบาท

สำหรับยอดเบี้ยประกันภัยต่อในช่วง 9 เดือนแรกปีนี้มีจํานวน 3,363 ล้านบาท และเบี้ยประกันภัยต่อรับสุทธิ 3,056 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 1% และ 3% ตามลําดับ จากการขยายตัวในกลุ่มประกันภัยรถยนต์และประกันทรัพย์สินที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยผลประกอบการกรณีไม่รวมผลกระทบจากค่าสินไหมทดแทนของโควิด บริษัทฯ มีกําไรจากการรับประกันภัย 221 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีผลกําไร 28 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 689%

“ส่วนการปรับโครงสร้าง บริษัทลูกขณะนี้ดำเนินการได้ตามแผน โดยตั้งเป้าจะยื่นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายในปี2565” นายโอฬารกล่าว