ตลาด mai รับ INSET-W1 เทรด 16 พ.ย.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับวอร์แรนต์ INSET-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 16 พ.ย.64

ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) รับหลักทรัพย์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญบริษัท อินฟราเซท (INSET) ชื่อย่อใบสำคัญแสดงสิทธิ INSET-W1 เริ่มทำการซื้อขาย 16 พ.ย. 2564 จำนวนหน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิที่เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน 307,087,207 หน่วย อายุ 2 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่ ราคาการใช้สิทธิ 2.00 บาทต่อหุ้น กำหนดวันใช้สิทธิครั้งแรก 31 มี.ค. 2565 และวันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย 24 ต.ค. 2566