บล.โนมูระ พัฒนสินมอง”KTB, SCB,KKP”ปันผลมากกว่าคาดหลังธปท.ปลดล็อก

HoonSmart.com>>บล.โนมูระ พัฒนสิน มองธปท.ให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผล เป็นผลดี โดยเฉพาะไม่ให้ธนาคาร จ่ายเกินอัตราการจ่ายในอดีต ทำให้ธนาคารจ่ายปันผลมากกว่าที่คาด นำโดย KTB(+1.6%) , SCB (+1.5% ), KKP (+1.3%), BBL(+0.9%) ,KBANK(+0.8%)

บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน วิเคราะห์กรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์จ่ายเงินปันผล งวดผลประกอบการปี 2564ได้โดยระบุว่า สะท้อนความแข็งแกร่งของฐานะการเงินและเงินกองทุนของธนาคารไทยที่สามารถรองรับความไม่แน่นอนได้ในระยะยาว และยังปลดล็อคความกังวลบางส่วนของตลาด ต่อความสามารถในการจ่ายปันผลของกลุ่มธนาคาร

อย่างไรก็ตามประเด็นการอนุญาตให้จ่ายเงินปันผลไม่ได้อยู่เหนือความคาดหมาย แต่ประเด็นที่ถือเป็น Positive Surprise คือ การปลดล็อคข้อจำกัดไม่ให้ธนาคาร จ่ายเกินอัตราการจ่ายในอดีต (แต่ยังกำหนดอัตราสูงสุดที่ 50%) ทำให้มองว่าธนาคารมีโอกาสจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าที่คาดการณ์

ปัจจุบัน บริษัท คาดเงินปันผลโดยสมมติฐาน Base case คำนวณการจ่ายเงินปันผลปี 2564 อิง payout ของปี 2563 ที่มี อัตราจ่ายเงินปันผลสูงสุดคือ ทิสโก้ 7.3% , KKP 4.2%, TTB 3.6% ,BBL 3.1% ,KTB 2.8% ,SCB 2.5% และ KBANK 1.9% หากประเมิน สมมติฐาน Best case โดยอิงอัตราการจ่ายเงินปันผลก่อนโควิด แต่ไม่เกิน 50% ประเมินอัตราการจ่ายเงินปันผลของธนาคารเพิ่มขึ้น โดยTISCO ยังจ่ายสูงสุดในกลุ่ม ที่ 7.8%, KKP 5.6%, KTB 4.4% ,BBL 4.1% ,SCB 4.0%,TTB 3.7% และ KBANK 2.7%

มองว่าธนาคารที่จะได้มุมมองเชิงบวกมากที่สุด คือ ประกาศจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าคาด นำโดย KTB(+1.6%) , SCB (+1.5% ), KKP (+1.3%), BBL(+0.9%) ,KBANK(+0.8%) ส่วน TTB และ TISCO บวกเพิ่มไม่มาก

บริษัทยังคงให้น้ำหนักการลงทุน แนะนำซื้อ ต่อกลุ่มธนาคารยังคงเลือก SCB, KBANK เป็น Top pick ของกลุ่ม