ประกันโควิดฉุด “สินมั่นคง” อ่วม Q3/64 ขาดทุน 3.66 พันลบ.

HoonSmart.com>> “สินมั่นคงประกันภัย” เปิดงบไตรมาส 3/64 ขาดทุนสุทธิ 3,662 ล้านบาท ผลงานลดลง 2,386% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไร อ่วมประกันภัยโควิดขาดทุน 5,827 ล้านบาท หลังจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งกระฉูด ดันงวด 9 เดือนขาดทุน 3,845 ล้านบาท

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) แจ้งผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ขาดทุนสุทธิ 3,662.39 ล้านบาท ผลงานลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 2,386.02% จากมีกำไรสุทธิ 160.21 ล้านบาท

ส่วนงวด 9 เดือน ปี 2564 ขาดทุนสุทธิ 3,845.59 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 19.23 บาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 569.92 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 2.85 บาท

บริษัทฯ มีรายได้รวมในไตรมาส 3/25764 อยู่ที่ 3,148.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 745.89 ล้านบาท คิดเป็น 30.59% มาจากเบี้ยประกันภัย 2,520.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 171.90 ล้านบาท หรือ 7.32% เป็นผลมาจากสำรองเบี้ยประกันภัยลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้และกำไรจากการลงทุนเพิ่มขึ้น 572.77 ล้านบาท หรือ 998.10% มาจากเงินลงทุนที่เพิ่มขึ้น 437.63 ล้านบาท คิดเป็น 1,1503.61% จากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์และกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเพิ่มขึ้น 147.45 ล้านบาท หรือ 1,760.5 8%

ด้านรายจ่ายบริษัทมีค่าใช้จ่ายรวม 7,552.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,309.89 ล้านบาท หรือ 236.76% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีค่าใช้จ่าย 2,242 .72 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจาก ค่าสินไหมทดแทน ในไตรมาส 3 ที่ 6,815.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,265.36 ล้านบาท หรือ 339.63% แบ่งเป็นค่าสินไหมทดแทนประเภทอื่น 812.78 ล้านบาท และค่าสินไหมทดแทนโควิด 6,002.91 ล้านบาท เป็นผลจากจำนวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด

ส่งผลให้ไตรมาส 3 บริษัทมีผลขาดทุนจากการรับประกัน 4,991.67 ล้านบาท รับประกันภัย covid ขาดทุน 5,827.24 ล้านบาท ส่วนการรับประกันภัยประเภทอื่นมีผลกำไร 835.57 ล้านบาท