“ตงฮั้ว” อัด100 ล้านบ. รับเมกะเทรนด์โลก โชว์กำไรนิวไฮ 51 ล้านบ.

HoonSmart.com>>”ตงฮั้ว” ทุ่ม 100 ล้านบาท  พัฒนาโครงการ Decentralized Infrastrure รองรับเมกะเทรนด์ และการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก เข้าสู่อินเตอร์เน็ต รุ่น 3 ขณะที่ผลดำเนินงาน 9 เดือน โชว์นิวไฮ 51.80 ล้านบาท โต 200%

นายพงษ์ศักดิ์ ชาเจียมเจน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ตงฮั้ว โฮลดิ้ง (TH)  เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท อนุมัติให้บริษัทลงทุนและพัฒนาสร้าง Open Decentralized Platform  รวมถึงร่วมทุน และส่งเสริมกับบริษัท สตาร์ทอัพ , บริษัทเทคโนโลยี ทั้งไทยและต่างประเทศ เพื่อร่วมสร้าง Smart Interoperable Decentralized Applications และ Ecosystem สำหรับแพลตฟอร์ม ด้วยงบประมาณขั้นต้น 100 ล้านบาท ภายใต้แผนกวิจัยและพัฒนา “ตงฮั้ว แลป”

สำหรับการลงทุนครั้งนี้ เพื่อรองรับ Megatrends และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ของโลก ที่จะเข้าสู่ Web 3 (อินเตอร์เน็ตรุ่นที่ 3) ที่จะถูกขับเคลื่อนโดย Edge Computing , 5G, IoT, Semantic ฯ และ Decentralized Technology  อื่น ๆ

บริษัท ฯ มุ่งพัฒนา Infrastructure ที่จะเชื่อมต่อกับเครือข่าย Blockchain อื่น ๆ ผ่าน Cross-chain Technoloy อาทิ Polkadot รวมถึง Decentralizd Networks อืน ๆ สำหรับแอพพลิเคชั่นยุคต่อไป ให้มีองค์ประกอบของการกระจายอำนาจ สามารถตรวจสอบได้ มีความปลอดภัย และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

ผู้ใช้จะมีอำนาจในการควบุคมข้อมูล ตัวตน ความเป็นส่วนตัว ช่องทางการสื่อสาร และการทำธุรกรรมต่าง ๆ  รวมไปถึงการทำให้ Machine สามารถเรียนรู้ และทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ เพื่อทำหน้าที่เป็น Second Brain หรือสมองที่ 2 ในการอำนวยความสะดวกให้

บริษัท ฯ ยังรายงานผลประกอบการ 9 เดือน มีกำไรสุทธิ 51.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 200% ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของบริษัท

ทั้งนี้ วันที่ 16 ส.ค. 2564  บริษัท ฯ ได้แต่งตั้ง นายอาณกร กยาวัฒนกิจ ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี (CTO) มีประสบการณ์และทำงานด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี ที่ต่างประเทศ รวมถึง Cross-chain Polkadot

วันที่ 31 ส.ค. 2564 บริษัท บริหารสินทรัพย์ ตงฮั้ว จำกัด ได้เข้าซื้อหนี้เพื่อบริหาร จำนวน 3,045 ล้านบาท คาดเริ่มรับรู้รายได้ไตรมาส 4/2564 นี้ โดยมีเป้าหมายที่จะซื้อหนี้เสีย ในปี 2565 อีกประมาณ 6