OTO กำไร 31 ล้านบาท โตกระฉูด 1,323%

HoonSmart.com>>วันทูวัน คอนแทคส์ โชว์ไตรมาส 3 กำไร 31 ล้านบาท โตกระฉูด 1,323% ส่วนลูกหุ้นเพิ่มทุน 1 บาท ตลาดไฟเขียวซื้อขาย 12 พ.ย.นี้ 

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ ( OTO ) รายงานผลดำเนินงานไตรมาส 3/2564 กำไรสุทธิ 31 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.11 บาท เพิ่มขึ้น 28.85 ล้านบาท หรือ 1,323% จากช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 2.188 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท

ส่วนงวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 56.64 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.20 บาท ดีขึ้น  54.59 ล้านบาท หรือ 2,652.58% จากช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 2.058 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับหุ้นเพิ่มทุน OTO จำนวน 279.99 ล้านหุ้น ซื้อขายวันที่ 12 พ.ย.นี้ หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1:1:1 บาท

ทุนจดทะเบียนหลังเพิ่มทุน 559.99 ล้านบาท หรือ 559.99 ล้านหุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 280 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท