พิษโควิด L&E ฉุด Q3 รายได้อยู่ที่ 664 ลบ. มีกำไร 8.3 ลบ.

HoonSmart.com>>L&E รับผลจากโควิดฉุดไตรมาส 3 รายได้อยู่ที่ 664 ล้านบาท มีกำไร 8.3 ล้านบาท ชู 3 กลยุทธ์บริหารธุรกิจหลังรัฐเปิดประเทศ เพิ่มโอกาสให้ธุรกิจฟื้นตัว

นายอนันต์ กิตติวิทยากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ (L&E) ผู้นำธุรกิจไฟฟ้าแสงสว่างในภูมิภาคอาเซียน เปิดเผยว่า ผลประกอบการไตรมาส 3/2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการ 664 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 48 ล้านบาท หรือลดลง 7% เป็นผลจากรายได้จากงานขายโครงการลดลง 28% สาเหตุใหญ่มาจากการปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถส่งสินค้าให้ลูกค้างานโครงการได้เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน งานขายส่ง/ขายปลีกลดลง 12% เป็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นกัน ส่วนรายได้จากงานขายต่างประเทศเพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 750% เป็นผลจากรายได้จากการขายสินค้าไปให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกาเพิ่มขึ้น 118 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 1,475%

กำไรไตรมาส 3 อยู่ที่ 8.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า 11.2 ล้านบาท หรือลดลง 57% เป็นผลจาก กำไรขั้นต้นจากการขายรวมรายได้อื่นลดลง 24.6 ล้านบาท หรือลดลง 11% เป็นผลจากรายได้จากการขายที่ลดลง 7% อัตรากำไรขั้นต้นได้ปรับตัวลดลงจาก 29.5% ในปี 2563 เป็น 26.8% ในปี 2564 และเป็นผลจากสินค้าที่ส่งไปขายให้ลูกค้าปลายทางที่ประเทศอเมริกา จำนวน 118 ล้านบาท มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำกว่ารายการสินค้าขายปกติเพราะเป็นการขายสินค้าครั้งละจำนวนมาก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมดอกเบี้ยจ่ายลดลง 9.9 ล้านบาท หรือลดลง 5% สาเหตุใหญ่เป็นผลจากค่าใช้จ่ายที่แปรผันตามผลการดำเนินงานได้ปรับตัวลดลง และดอกเบี้ยจ่ายลดลงเพราะอัตราดอกเบี้ยที่ปรับตัวลดลง ขณะที่ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง 3.5 ล้านบาท

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของ L&E ได้กำหนดทิศทางธุรกิจยุคหลังโควิด 3 ส่วน คือ ส่วนแรก ภายในประเทศ L&E คงความจุดแข็งเป็น Total Lighting Solution Provider บวก Innovation เน้นพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ ราคาแข่งขันได้ รวดเร็ว รวมทั้งบริการและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะสินค้า loT เน้นพัฒนาเทคโนโลยี 5G เพื่อสนับสนุนกับกลุ่มธุรกิจ 5 Sectors ได้แก่ Smart City, Healthcare, Farming, Tourism, Services
ส่วนที่ 2 ในต่างประเทศ ธุรกิจใหม่ที่ผลิตสินค้าจำนวนมากๆ เพื่อการส่งออกไปอเมริกา แม้ในปัจจุบันจะมีปัญหาขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์สำหรับการส่งออก แต่มองแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวมีทิศทางที่ดี นอกจากนี้ LEM และ LES ซึ่งเป็นบริษัทลูก มีความพร้อมในการขยายธุรกิจ ส่งออกสินค้าสู่ตลาดใหม่ๆ ทั่วโลก

ส่วนที่ 3 การปรับโครงสร้างการส่งออกของ L&E เป็นส่วนธุรกิจต่างประเทศ หรือ Oversea Business Division โดยเพิ่มสินค้าที่แข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ สนับสนุนยอดขายให้เติบโตขึ้น และอานิสงส์สถานการณ์โควิดผ่อนคลาย ภาพรวมตลาดทั่วโลกปรับตัวดีขึ้น คาดจะสนับสนุนผลการดำเนินงานในไตรมาส 4/2564