“ทริพเพิล ไอ” กำไรโตทะลุ 100 ล้านบาท พุ่ง 76%

HoonSmart.com>>III โชว์ไตรมาส 3 กำไรทะลุ 100 ล้านบาท โตกระฉูด 76%  บริษัท ฯ มั่นใจผลงานปี 2564 สร้างประวัติศาสตร์ กำไร All Time High โตมากกว่า 2 เท่า 

บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์  (III) รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/2564 กำไรสุทธิ 100 .23 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.16 บาท เพิ่มขึ้น 43.26 ล้านบาท หรือ 76% จากช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 56.97 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.96 บาท

งวด 9 เดือน กำไรสุทธิ 263.43 ล้านบาท ดีขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 114.20 ล้านบาท ดีขึ้น 149.23 ล้านบาท หรือ 130.67%

บริษัทฯ  ชี้แจง กำไร Q3/64 ทะลุ 100 ล้านบาท มั่นใจผลการดำเนินงานปี 2564 สร้างสถิติ All Time High เติบโตมากกว่า 2 เท่า

สำหรับกำไรสุทธิ Q3/64 จำนวน 100.2 ล้านบาท โต 75.9% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน และโต 17% เทียบไตรมาส 2/64 โดยมีรายได้ 605.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น  80.4% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ซึ่งเป็นการเติบโตของรายได้ทุกกลุ่มธุรกิจของบริษัท ฯ  โดยหลักมาจากกลุ่มธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศ ที่ได้รับผลกระทบตรงจากโควิด-19 ขณะที่กลุ่มธุรกิจอื่นสร้างรายได้ต่อเนื่อง

ส่วนกำไรขั้นต้น กลุ่มบริษัท ฯ มีกำไรขั้นต้น Q3/64 จำนวน 119.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.6% จากช่วงเดียวกันปี 2563 และลดลง 13.2% จาก Q2/64

นายทิพย์ ดาลาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร III กล่าวอีกว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ   อนุมัติให้บริษัท ฯ เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด และการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน บริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จํากัด ดังรายละเอียด

1.การซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเตอร์เนชั่นแนล (ANI) มูลค่าเงินลงทุน 300.80 ล้านบาท ซึ่งเป็นบริษัทร่วมค้า (Joint Venture) ของบริษัทฯ เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนสําหรับการเข้าซื้อกิจการกลุ่มบริษัท เอเชีย จีเอสเอ (เอ็ม) เซินดิเรียน เบอร์ฮัด (ASIA GSA (M) Sdn. Bhd.) (“Asia GSA (M)”) สัดส่วน  20 %  ซึ่งประกอบธุรกิจเป็นตัวแทนขายระวางสินค้าสายการบินในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และเวียดนาม

การเข้าซื้อหุ้นจะดําเนินการโดยบริษัท Superior GSA Pte., Ltd. (“Superior”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ANI ในการเข้าซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ Asia GSA (M) (“ผู้ขายหุ้น”) โดยการเข้าทํารายการนี้ ผู้ขายหุ้นจะได้รับการชําระค่าหุ้น ด้วยหุ้นของ Superior และ ANI และเงินสดที่บริษัทฯ ได้เพิ่มทุนใน ANI

รวมทั้งอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ ANI จํานวน 183.05 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 7.32 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 25 บาท เสนอขายหุ้นละ 100 บาท จัดสรรให้ III จำนวน 3.08 ล้านหุ้น และให้นายนายโธมัส เทย์เงียน ชอง จํานวน 4.31 ล้านหุ้นเศษ (ธุรกรรมการเพิ่มทุนของ ANI )

2. บอร์ด ฯ อนุมัติให้ III ซื้อหุ้นสามัญในบริษัท เอ.ที.พี.เฟรนด์ เซอร์วิส จํากัด (“Shipsmile”) เพิ่มเติม ไม่เกิน 2,550 หุ้น หรือ 7.50% ของหุ้นชำระแล้วของ ชิปป์สไมล์ จากผู้ถือหุ้นเดิมของชิปป์สไมล์ มูลค่าเงินลงทุน 29 ล้านบาท

ส่งผลให้ III ถือหุ้น Shipsmile  ทั้งหมด 45.5% ของ Shipsmile ซึ่งประกอบธุรกิจในรูปแบบการขายแฟรนไชส์ ให้ผู้ประกอบการ

ปัจจุบัน มีจํานวนมากกว่า 4,000 สาขา ในการขนส่งพัสดุ และเป็นจุดรวบรวมการขนส่งพัสดุภายในประเทศจากบริษัทขนส่งชั้นนํา