ZIGA กำไร Q3 พุ่ง 73.2 ล้านบาท โต 79.1%

HoonSmart.com>> ซิก้า อินโนเวชั่น กำไรไตรมาส 3 แตะ 73.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 79.1% จากการปรับราคาขาย และการบริหารจัดการจัดส่งสินค้าสอดคล้องกับความต้องการตลาด

บริษัทซิก้า อินโนเวชั่น (ZIGA) มีรายได้รวมในไตรมาส 3 ปี 2564 ที่ 340.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.4 ล้านบาทจากไตรมาส 2 หรือคิดเป็น 20.3%

บริษัทมีรายได้จากการขายในไตรมาส 3 อยู่ที่ 285.1 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 7.5 ล้านบาทจากปีก่อน หรือ 2.7% ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น อยู่ที่ 26.7% เนื่องจาก บริษัทสามารถปรับราคาขายได้เพิ่มขึ้นและส่วนหนึ่งมาจากบริษัทบริหารจัดการจัดส่งสินค้า สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและเข้าถึงลูกค้าปลายทางได้มากขึ้น

ส่วนรายได้อื่นในไตรมาส 3 อยู่ที่ 55.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้ดำเนินการขอคืนหลักประกันอากรจำนวน 50.9 ล้านบาท จากกรมศุลกากร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 อยู่ที่ 23.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.8 ล้านบาท จากการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 1.8 ล้านบาท ค่าเช่าอาคารสำนักงานเพิ่มขึ้น 1 ล้านบาทและ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจแฟรนไชส์

บริษัทมีกำไรสุทธิในไตรมาส 3 จำนวน 73.2 ล้านบาท โดยอัตรากำไรสุทธิของบริษัท คิดเป็น 21.5% ของรายได้รวมเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32.3 ล้านบาท หรือ 79.1% โดย EBITDA ไตรมาส 3 อยู่ที่ 104.6 ล้านบาท