SPG ปันผลระหว่างกาล 0.45 บาท XD 24 พ.ย.

HoonSmart.com>> บอร์ด “สยามภัณฑ์กรุ๊ป” ไฟเขียวจ่ายปันผลระหว่างกาลอัตรา 0.45 บาท ขึ้น XD 24 พ.ย.นี้ จ่ายเงิน 7 ธ.ค.64

บริษัท สยามภัณฑ์กรุ๊ป (SPG) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date) วันที่ 25 พ.ย. 2564 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 24 พ.ย. 2564 และจ่ายเงินในวันที่ 7 ธ.ค. 2564

หุ้น SPG ณ เวลา 16.06 น. อยู่ที่ 18.30 บาท เพิ่มขึ้น 0.10 บาท หรือ +0.55% มูลค่าการซ้อขาย 31,080 บาท