IRPC-บ.แอมพาเซ็ท ส่งมอบถุงแดงแยกขยะติดเชื้อ ให้ รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง

วิฑูรย์ กิจเจริญ เจ้าหน้าที่ส่วนกิจการเพื่อสังคมและชุมชนสัมพันธ์ ศูนย์นวัตกรรมไออาร์พีซี และหน่วยปฏิบัติการผลิตปิโตรเคมี บริษัท ไออาร์พีซี (IRPC) ร่วมกับพันธมิตร บริษัท แอมพาเซ็ท (ประเทศไทย) ส่งมอบถุงพลาสติก HDPE (สีแดง) ให้กับนายแพทย์ทศนเทพ ยิ้มแย้ม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปลวกแดง จ.ระยอง เพื่อใช้แยกเก็บหน้ากากอนามัยและชุดเอทีเคที่ใช้แล้ว รวมถึงขยะติดเชื้อโควิด-19 ก่อนนำไปกำจัดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐาน โดย บ.แอมพาเซ็ท สนับสนุนเม็ดพลาสติกแม่สี (Masterbatch) เพื่อผสมกับเม็ดพลาสติกรีไซเคิลของ IRPC และนำมาขึ้นรูปเป็นถุงพลาสติกสีแดง ทั้งนี้โครงการนี้อยู่ภายใต้โครงการ “We Care by IRPC”